Sökning: "Göteborgs stift"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Göteborgs stift.

 1. 1. "Men vad ska du dit å göra?" Lesbiska präster i Göteborgs stift

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nina Konnebäck; [2021-10-04]
  Nyckelord :The diocese of Gothenburg; woman priest resistance; the gay predicament; LGBT; Christian vocation; phenomenological method; Göteborgs stift; kvinnoprästmotstånd; the gay predicament; HBTQ; kallelse; fenomenologisk metod;

  Sammanfattning : The diocese of Gothenburg is one of thirteen dioceses in the Church of Sweden. The diocese carries a history of a resistance towards female priests as well as LGBT people even though the theological development has been liberal since the mid 1990’s. LÄS MER

 2. 2. En sekulariseringsprocess i Göteborg : En studie om sekulariseringen i Göteborgs stift under åren 1890-1903

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Thornfält; [2019]
  Nyckelord :secularization; secularism; history; sekularisering; sekulariseringsprocess; religion; historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Domkapitlet och makten : En studie i hur domkapitlen i Göteborgs, Stockholms och Uppsala stift utövar tillsyn över präster i teologiska- och läromässiga frågor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkovetenskap

  Författare :Elias Edefors; [2018]
  Nyckelord :Kyrkovetenskap; kyrkorätt; domkapitlet; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vilken betydelse har den kristna tron? Fokusgruppsstudie om ungdomars skäl att delta i ungdomsverksamhet i Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Ninnie Månsson; [2014-08-13]
  Nyckelord :Unga; Ungdom; Fritid; Svenska kyrkan; Ungdomsverksamhet; Kristen tro;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka orsaker, samt dessa orsakers betydelse, som ungdomar uppger för deltagande i Svenska kyrkans ungdomsverksamhet. Utifrån syftet formulerades frågeställningarna: Vilka skäl anger ungdomar för att delta i Svenska kyrkans ungdomsverksamhet? Vad i kyrkans verksamhet värdesätts av ungdomarna? Vilken, om någon, betydelse har den kristna tron för ungdomarnas val att delta och för deras uppfattning om verksamheten?Teori: Lövheim & Sjöborg (2006) har studerat orsakerna till ungdomars engagemang i Svenska kyrkan och konstaterar att motiven till att välja kyrkans verksamhet är i stort sett de samma som för andra fritidsaktiviteter och att få uppger skäl som relaterar till den kristna tron. LÄS MER

 5. 5. 17 ja - om samkönade äktenskap i Göteborgs stift

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Erica Söderlund; [2013-02-26]
  Nyckelord :17 ja;

  Sammanfattning : 17 ja - om samkönade äktenskap i Göteborgs stift. Under åren 2009 och 2010 vigdes 20 samkönade par i Svenska kyrkan i Göteborgs stift. 14 av dessa tvingades ta annorlunda vägar än de skulle ha behövt. Några möttes av ett nej, andra valde det säkra före det osäkra. LÄS MER