Sökning: "Göteborgs universitet Juridiska institutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 1002 uppsatser innehållade orden Göteborgs universitet Juridiska institutionen.

 1. 1. Dynamiska blockeringsförelägganden mot internetleverantörer - En förutsättning för vitesförbudets överlevnad i en digitaliserad värld?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Ollila; [2019-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att förhindra intrång i immateriella rättigheter på internet kan rättighetshavare ansöka om blockeringsförelägganden mot internetleverantörer som, genom att tillhandahålla internetuppkoppling, möjliggör intrång i immateriella rättigheter på internet. En rättighetshavares ansökan om ett blockeringsföreläggande måste innehålla ett precist och klart avgränsat förbudsyrkande. LÄS MER

 2. 2. Löpande vite i rättstillämpningen - En undersökning av offentligrättsligt vite som utdöms för varje icke-tidsbestämd överträdelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Afram Shiba; [2019-06-11]
  Nyckelord :vite; löpande vite; utdömande av vite;

  Sammanfattning : Löpande vite är en offentligrättslig rättskonstruktion som genom en psykiskt avskräckande effekt främjar efterlevnaden av förvaltningsrättsliga beslut. Löpande vitet infördes i VitesL år 1985 som ett svar på den ineffektivitet som ansågs föreligga när ett beslut med ordinärt vite endast kunde ligga till grund för ett enda utdömt vite. LÄS MER

 3. 3. Så utrett som dess beskaffenhet kräver - förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar i teori och praktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christian Sörqvist; [2019-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur mycket domstolarna ska och/eller får utreda sina mål är en mycket omdiskuterad fråga, såväl inom processrätten i stort som inom förvaltningsprocessrätten. Föreställningar om vad utredningsansvaret innebär och hur det fungerar får stor praktisk betydelse, inte minst medför sådana föreställningar att enskilda personer ofta får föra sina processer i förvaltningsdomstol på egen hand. LÄS MER

 4. 4. Blå energi -Rättsliga förutsättningar och hinder för utbyggnad av havsbaserad energiproduktion på Sveriges hav med särskilt fokus på havsplanering som verktyg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Olsson; [2019-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om blå energi, eller med annat namn – havsbaserad energiproduktion. År 2017 producerades totalt 0,7 TWh av förnybara energikällor på Sveriges hav. Energimyndigheten har satt upp mål om att det år 2040 ska produceras ytterligare 50 TWh. LÄS MER

 5. 5. The Future of Scent as Trademarks in the European Union - A comparative study of the challenges and possibilities for protection of olfactory signs in the European Union and the United States

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robin Klingberg; [2019-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the uses and functions of trademarks changes, the type of sign considered trademarks changes as well. Today, many would consider sound jingles or even colors as obvious choices in a successful marketing strategy. Though somewhat lurking in the shadows for at least three decades, olfactory signs have yet to reach their breakthrough. LÄS MER