Sökning: "Günay dogan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Günay dogan.

 1. 1. Konsumtion i rörelse : En kvalitativ intervjustudie av politiska konsumenter

  Magister-uppsats, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Günay Dogan; [2009]
  Nyckelord :political consumerism; individualization; subpolitics; consumption society; risk society; qualitative field research; grounded theory; social movements; politisk konsumtion; individualisering; subpolitik; konsumtionssamhälle; risksamhälle; kvalitativ forskning; grundad teori; sociala rörelser;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine eight individuals’ experiences and conceptions of political consumerism. Main notions in the study are concepts like reshaping of the politics, morality and individualization. The method of choice is qualitative interview and grounded theory. LÄS MER

 2. 2. Politisk konsumtion : En kritisk diskursanalys av Föreningen för Rättvisemärkts marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Günay Dogan; [2008]
  Nyckelord :konsumtion; etik; moral; kritisk diskursanalys; nyfattigdom; subpolitik; marknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att studera hur Föreningen för Rättvisemärkt mobiliserar konsumenter att engagera sig i föreningen. För att uppfylla syftet valdes kritisk diskursanalys som metod, då denna erbjuder ett antal analysverktyg som är av stor nytta vid en textanalys. LÄS MER

 3. 3. Etnictet formar identitet

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Johanna Köpsén; Günay Dogan; Johan Engkvist; Adisa Handzic; Jennie Ignberg; [2007]
  Nyckelord :Etnicitet; Identitet; Stigmatisering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har etnicitet betydelsen socialt konstruerade kategoriseringar som har sina utgångspunkter i förväntningar utifrån kulturella och historiska bakgrunder. I denna antologi har vi den socialkonstruktivistiska utgångspunkten att etnicitet skapas i socialt samspel. Etnicitet påverkar våra liv överallt. LÄS MER