Sökning: "GAAP"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet GAAP.

 1. 1. Hur stort är GAAP:et?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Hönsvik; Adam Petersson; Karin Sindahl; [2020]
  Nyckelord :Accrual earnings management; real earnings management; GAAP; IFRS; regelharmonisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre skillnad i REM och AEM samt hur företag inom båda regelverken har hanterat EM under tidsperioden. Studien är kvantitativ med en deduktiv ansats och undersöker åren 2002–2019. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Loan Loss Provision on EU Listed Banks Under Local GAAP and IFRS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hairong Chen; [2019-08-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. Can Optimism in Press Releases Increase Abnormal Stock Returns? - An Event Study and Text-Analysis of Press Releases Issued by FinTech Companies under IFRS and US GAAP

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fynn Euchner; Viktor Goldenius; [2019-08-08]
  Nyckelord :Event Study; FinTech; Text-analysis; DICTION; Capitalisation vs Expensing; Press-releases;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. Nyckeltalsanalys mellan IFRS och US GAAP : En kvantitativ studie av dubbelnoterade läkemedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Bernhard; Gustavsson Simon; [2019]
  Nyckelord :IFRS; Läkemedelsföretag; Nyckeltal; Redovisning; US GAAP;

  Sammanfattning : Ekonomin blir allt mer global och redovisningsinformation analyseras av olika investerare över hela världen. Informationen som jämförs behöver vara jämförbar med varandra för att ge rättvisande vägledning i ett beslutsfattande. LÄS MER

 5. 5. Drivkrafter bakom IASB och FASB harmoniseringsprojekt gällande regelverket för leasing

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nicolina Ytre-Eide; [2019]
  Nyckelord :fasb; iasb; ifrs; us gaap; leasing; redovisning;

  Sammanfattning : Två av världens största normsättare för redovisningsstandarder, IASB och FASB, har samarbetat för att justera sina inbördes regelverk och skapa ett gemensamt internationellt regelverk. Detta gemensamma internationella regelverk skulle harmonisera internationell redovisning och bidra till ökad transparens. LÄS MER