Sökning: "GAC"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet GAC.

 1. 1. Hur hanteras algblomning i dricksvattentäkt – en undersökning av algblomning i Bondsjön, Härnösands kommun, och förslag till åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Johanna Sjölund; [2019]
  Nyckelord :algblomning; cyanobakterier; cyanotoxin; vattenrening; aktivt kolfilter; membranfilter;

  Sammanfattning : Algal blooms are a common phenomenon in lakes and seas in and around Sweden and poses a problem when found in a drinking water source. Some cyanobacteria can produce toxins which can be with a health problem. To get a safe drinking water it is necessary to be able to remove the toxins from the incoming water. LÄS MER

 2. 2. Possibilities for removal of micropollutants in small-scale wastewater treatment - methods and multi-criteria analysis

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anqi Li; [2018]
  Nyckelord :pharmaceuticals; column experiment; removal efficiency; absorbents;

  Sammanfattning : The quality of worlds’ water resources is facing new challenges, for instance detectable concentration of various trace contaminants under the term micropollutants is discharging into water bodies from both municipal wastewater treatment plants and from on-site wastewater facilities. A project called RedMic aim at identifying and quantifying emissions of micropollutants from on-site wastewater treatments as a basis for providing innovative treatment technologies to reduce potential risks for groundwater and surface water contamination. LÄS MER

 3. 3. The perceived needs for audit vis-a-vis audit value in Public Sector Corporations

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Augusta Gbenga; [2018]
  Nyckelord :Public sector auditing; Stakeholders’ perception; Audit value quality;

  Sammanfattning : To ascertain the purpose and value of audit in the public-sector corporations, this study was done to explore the needs and perception of audit value likewise to analyse the perception of stakeholders like auditees and the society on the value of the audit conducted by the external auditors in Liberia. A qualitative method was used to collect and analyse the empirical data used in this study. LÄS MER

 4. 4. Vänskap och kultur : En kvalitativ  studie om immigranters upplevelse av deras ackulturationsprocess med fokus på etniska vänskapsrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Zerina Bander; Gabriel Gac Allamand; [2018]
  Nyckelord :migration; acculturation; friendship relations; culture; ethnicity; migration; ackulturation; vänskapsrelationer; kultur; etnicitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att erhålla en djupare förståelse för hur migranter som har flyttat från Chile samt Bosnien och Hercegovina och bosatt sig i Sverige, upplever sin ackulturationsprocess i relation till deras vänskapskrets etniska bakgrund. Arbetet fokuserar på migranters subjektiva upplevelse av den egna ackulturationsprocessen som sedan analyseras utifrån socialpsykologiska teorier. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of sustainability criteria for small-scale wastewater treatment facilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Edvard Nordenskjöld; [2017]
  Nyckelord :On-site sewage facilities; phosphorus; micropollutants; multi-criteria analysis; precipitation; adsorption; full-scale; wastewater treatment; Enskilda avlopp; fosfor; mikroföroreningar; multi-kriterie analys; utfällning; adsorption; fullskala; avloppsrening;

  Sammanfattning : There are about 700,000 on-site sewage facilities (OSSFs) in Sweden, almost a quarter of which amount only to septic tanks for sludge collection and removal, with no form of post-treatment. All these OSSFs contribute about 10 % of the total anthropogenic phosphorus (P) load from Swedish coasts to the Baltic Sea. LÄS MER