Sökning: "GAD KBT"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden GAD KBT.

 1. 1. KBT och EFT - en jämförande litteraturstudie mellan två behandlingsmetoder för GAD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lina Olsson; [2021]
  Nyckelord :KBT; EFT; GAD; Generaliserat ångestsyndrom; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Generaliserat ångestsyndrom (300.02), GAD, är en kronisk, funktionsnedsättande sjukdom som innebär ökad risk för psykisk och somatisk samsjuklighet samt skadligt alkoholbruk.  Farmakologisk behandling och/eller KBT psykoterapi rekommenderas, men många blir inte hjälpta av standardbehandlingen. LÄS MER

 2. 2. SAHA-studien : En uppföljningsstudie av långtidseffekter och upplevelser av IKBT-behandling för arabisktalande i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sara Holm; Fatima Kashoush; [2020]
  Nyckelord :Kognitiv beteendeterapi; Internetadministrerad beteendeterapi; KBT; IKBT; Internetbehandling; Skräddarsydd IKBT; Uppföljning av IKBT; Mixed methods studie; Tematisk analys; Arabisktalande i Sverige; Arabiska; Migration; Invandrare; Transkulturell forskning; Kulturell anpassning; Depression; Ångest; Insomni; Stress; PTSD; Livskvalitet;

  Sammanfattning : År 2019 gjordes SAHA-studien vid Linköpings universitet där internetadministrerad kognitiv beteendeterapi gavs till arabisktalande i Sverige med depressions- och ångestproblematik med samtidiga komorbida tillstånd. Terapin var kulturellt anpassad samt skräddarsydd för denna population. LÄS MER

 3. 3. Studentledd psykoterapi och dess effekt på depression och ångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lo Axelsson; Linda Roman; [2020]
  Nyckelord :Depression; Ångest; KBT; PDT; Studentledd psykoterapi; PHQ-9; HADS; GAD-7; Behandlingseffekt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka behandlingseffekten av studentledd psykoterapi på Umeå Universitets psykologmottagning gällande depressions- och ångestsymptom. Mer specifikt var syftet även att jämföra de två behandlingsmetoder som praktiseras på mottagningen; kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT), samt jämföra de självskattningsinstrument för depression och ångest som ingår i mottagningens testbatteri (Patient Health Questionnaire 9-items, PHQ-9; Hospital Anxiety and Depression scale, HADS; General Anxiety Disorder 7-item scale, GAD-7). LÄS MER

 4. 4. Devin - Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi mot klinisk perfektionism som transdiagnostiskt fenomen : En randomiserad kontrollerad studie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elisabet Thelander; Stina Roos; [2016]
  Nyckelord :Klinisk perfektionism; perfektionism; internetbaserad KBT; iKBT; guidad självhjälp; transdiagnostik; transdiagnostisk behandling; depression; ångest; Devin;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande randomiserade kontrollerade studie var att undersöka om vägledd internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (iKBT) kan ge symptomreduktion på klinisk perfektionism och relaterade kliniska tillstånd, samt ge ökad livskvalitet. 150 deltagare randomiserades till två grupper, en behandlingsgrupp (n = 73) som fick en åtta veckors lång KBT- behandling mot klinisk perfektionism, och en kontrollgrupp (n = 77) som stod på väntelista. LÄS MER

 5. 5. Compassionfokuserad psykoterapi- en studie av en manualbaserad gruppterapis effekt på grad av självmedkänsla hos en klinisk population

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Kämpe; Alexandra Rosendahl Santillo; [2015]
  Nyckelord :shame; self-compassion; compassion focused therapy; transdiagnostisk; skam; mindfulness; självmedkänsla; compassion; trans-diagnostic; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the outcome of self-compassion changed in a trans-diagnostic population who underwent Compassion-Focused Therapy treatment (CFT) in a group-setting. The core skill training in CFT is Compassionate Mind Training (CMT) 43 patients, mean age 40 years old, and std 11,4 divided into 7 groups were included, with 12-14 sessions each, age range 18-70 years received treatment according to CFT. LÄS MER