Sökning: "GAD"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet GAD.

 1. 1. Preventiv behandling mot Diabetes Mellitus typ I : En jämförande litteraturstudie mellan Coxsackievirus-B-vaccin och behandling med GAD-alum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Thea Evanson; [2021]
  Nyckelord :Type 1 diabetes; GAD; Coxsackievirus B; Diabetes prevention; Diabetes typ 1; GAD; Coxsackievirus B; Preventiv behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ I är ett globalt hälsoproblem som skördar många liv varje år och påverkar livskvaliteten för de drabbade. Diabetes typ I är en autoimmun sjukdom som leder till destruktion av insulinproducerande betaceller i pankreas och således rubbad glukosreglering. LÄS MER

 2. 2. Generaliserat ångestsyndrom och self-efficacy hos elitgymnaster : Förekomst och samband mellan generaliserat ångestsyndrom och self-efficacy till att uppnå idrottsspecifika mål hos unga svenska kvinnliga elitgymnaster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petra Lindgren; Sophia Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :elite gymnast; generalized anxiety disorder; mental illness; self-efficacy; Sweden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett vanligt hälsoproblem hos unga svenska kvinnor. Ett växande intresse finns även för den psykiska hälsan hos elitidrottare eftersom forskning har identifierat en rad idrottsspecifika stressorer som ökar risken för psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Finns det ett samband mellan koffein och ångest hos unga vuxna? : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Rebecca Livaniou; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan koffein och ångest hos 18-29 åringar. Den primära frågeställningen är om det finns ett samband mellan koffeinkonsumtion och ångest hos unga vuxna. LÄS MER

 4. 4. COVID-19, Restrictions and Anxiety: A Cross-Sectional Study of the Impact of COVID-19 and Restrictions on Generalised Anxiety in Denmark and Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Matt Erritsø Cottrell; Sara Bach Christensen; [2021]
  Nyckelord :Denmark; Sweden; Mitigation strategy; Restrictions; Generalised Anxiety; Sociodemographic factors; Terror Management Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : COVID-19 mitigation strategies have previously been argued to affect the mental health of people differently depending on sociodemographic factors. Denmark and Sweden have long used mandatory restrictions and guidelines, respectively, to curb the spread of COVID-19. LÄS MER

 5. 5. KBT och EFT - en jämförande litteraturstudie mellan två behandlingsmetoder för GAD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lina Olsson; [2021]
  Nyckelord :KBT; EFT; GAD; Generaliserat ångestsyndrom; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Generaliserat ångestsyndrom (300.02), GAD, är en kronisk, funktionsnedsättande sjukdom som innebär ökad risk för psykisk och somatisk samsjuklighet samt skadligt alkoholbruk.  Farmakologisk behandling och/eller KBT psykoterapi rekommenderas, men många blir inte hjälpta av standardbehandlingen. LÄS MER