Sökning: "GAKK"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet GAKK.

 1. 1. ”Första gången man får gensvar, första tecknet tillbaka, jag bara ryser när jag tänker på det” : TAKK och GAKK som språkstimulerande verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ida Svensson; [2019]
  Nyckelord :TAKK; GAKK; preschool; language development; language tools; documentation; TAKK; GAKK; förskola; språkutveckling; språkverktyg; dokumentation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how preschool teachers work with an argumentative and alternative communication (ACC) and the importance of language tools for children’s language development. The study also aims to illuminate how the work with ACC is visible in the preschools physical activities and in the documentations as well as the importance it brings. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares medvetna och aktiva arbete med Alternativ Kompletterande Kommunikation : En hermeneutisk intervjustudie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med AKK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hilda Kvarnliden; Louise Höglund; [2019]
  Nyckelord :AKK; GAKK; TAKK; barn i behov av stöd; språkutveckling; språksvårigheter; kommunikation.;

  Sammanfattning : Området för denna studie är AKK, ett Alternativt Kompletterande Kommunikationssätt som hamnat i skuggan i arbetet med kommunikation på förskolan. Barns språkutveckling och kommunikationsförmåga påverkas av vilka möjligheter de ges i att kommunicera med andra. LÄS MER

 3. 3. TAKK och GAKK som hjälpmedel : -För barns rätt till en kommunikativ språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Julia Vizlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att möjliggöra delaktighet och inflytande för barn i språklig sårbarhet : En studie utifrån förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Vikberg; [2018]
  Nyckelord :barns delaktighet; barns inflytande; språklig sårbarhet; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta del av förskollärares erfarenheter och vinna kunskap om att möjliggöra delaktighet och inflytande för barn i språklig sårbarhet med fokus främst på de äldre barnen i förskolan (3–6 år). Denna kvalitativa studie bygger på intervjuer med fem förskollärare, alla med erfarenhet av att arbeta med barn i språklig sårbarhet. LÄS MER

 5. 5. AKK för barn med NPF i förskolan: Förhållningssätt hos pedagoger

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Soneson; Therese Spolander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Grunden till denna uppsats och den genomförda studien utgår från våra personliga intressen inom ämnet och dessutom att det finns en kunskapslucka och brist på forskning inom ämnesområdet. Syftet med denna studie var att fånga in pedagogers olika synsätt och arbetssätt kring Alternativa Kompletterande Kommunikation (AKK) och barn med Neuropsykiatriska Funktionsvariationer (NPF). LÄS MER