Sökning: "GBR"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet GBR.

 1. 1. Single-peaked gamma-ray bursts in the Fermi GBM catalogue

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Henric Hintze; [2022]
  Nyckelord :astroparticle physics; GBR; gamma-ray burst; single-peaked; single peaked; shock breakout; Fermi; GBM; gamma-ray burst monitor; light curve; low-luminosity; low luminosity; closure relation; astropartikelfysik; GBR; gammablixt; singelpeakad; shockbreakout; Fermi; GBM; gammablixtmonitor; ljuskurva; ljuskurvor; lågluminositets;

  Sammanfattning : Gamma-ray burst light curves are notoriously irregular, yet a significant number consists of a single fast-rising, exponentially decaying pulse. These are called single-peaked light curves. LÄS MER

 2. 2. Using Ensemble Machine Learning Methods in Estimating Software Development Effort

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alekhya Kanneganti; [2020]
  Nyckelord :Software Development Effort; Ensemble; Ensemble Learning; Stacking Ensemble; Software Development Effort Estimation; Machine Learning; Estimation of Software Development Effort; Effort Estimation;

  Sammanfattning : Background: Software Development Effort Estimation is a process that focuses on estimating the required effort to develop a software project with a minimal budget. Estimating effort includes interpretation of required manpower, resources, time and schedule. Project managers are responsible for estimating the required effort. LÄS MER

 3. 3. Mögelanalys, fuktmodellering och bestämning av fuktegenskaper med avjämningsmassa över cTrap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :John Sonestedt; Kristoffer Svensson; [2016]
  Nyckelord :Avjämningsmassa; Fuktmodellering; Fuktmätning; cTrap; Mögelanalys; Sorptionsvåg Screeded slabs; SLC; Moisture properties; Moisture transport; moldanalysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Under arbetet har en ny emissionsspärr, cTrap undersökts. cTrap appliceras för att förbättra inomhusluften genom att enkelsidigt absorbera önskade biprodukter från byggnadsdelar. cTrap har testats angående dess mögelresistens vid ingjutning mellan en avjämningsmassa och ett betongbjälklag. LÄS MER

 4. 4. Implementering av digitala föreskrifter i verkstad – en kvalitativ förundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Niklas Nyström; [2016]
  Nyckelord :work instructions; digital instruction; prestudy; UpTime; arbetsinstruktioner; digital föreskrift; förundersökning; UpTime;

  Sammanfattning : SAAB, Support and Service, Ground Based Radar (GBR) i Arboga har föreskrifter med 2D-ritningar och bilder till hjälp vid service, reparationer och genomgångar av delar (enheter) till radarsystem. Dessa föreskrifter har visat sig bristfälliga när det kommer till att enkelt sätta sig in i arbetet för en nyanställd och vid uppdelning av servicearbeten bland de anställda. LÄS MER

 5. 5. Qos Performance Analysis : Design And Development Of Voice And Video Mobility Over Long Term Evaluation (Lte) Model

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Shahrear Mahmud; Md.Sadat Hossain Chowdhury; [2014]
  Nyckelord :LTE; QoS; Video; GBR.;

  Sammanfattning : The evolution of 3G systems has contributed to a significant amount of progress towards 4th generation wireless technology, Long Term Evolution (LTE). On the other hand, demand for more bandwidth has been evidenced by the ever growing usage of real-time application such as video conference. LÄS MER