Sökning: "GDQ-enkäten"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet GDQ-enkäten.

  1. 1. Utvärdering av Group Development Questionnaire-interventioner på svenska arbetsgrupper

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Gabrielle Ödhammar; [2007]
    Nyckelord :GDQ; grupputveckling; arbetsgrupp; arbetsteam;

    Sammanfattning : Arbetsteam har blivit en allt mer vanlig tillämpad organisationsform på dagens arbetsplatser. Att utforma bra metoder för att stödja arbetsgruppers utveckling är därför av stor vikt. Group Development Questionnaire (GDQ) är en metod framställd för att arbeta med grupper ur ett utvecklingsperspektiv. LÄS MER