Sökning: "GDQ"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet GDQ.

 1. 1. TEAM DEVELOPMENT The influence of using a team development program on team cooperation and performance: Perspectives from team leaders

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Elfversson; [2019-02-12]
  Nyckelord :Team development; Teambuilding; Effective teams; High Performing teams; Team cognition; Integrative Model of Group Development; Group Development Questionnaire; GDQ;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this study is to investigate the outcomes of an internal team development program from the perspective of team leaders in a global company based in Sweden. The focus is on how their team´s cooperation and performance developed after the program. LÄS MER

 2. 2. Group Development and Software Engineering Performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Al-sabbagh Khaled; [2016-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Empirical evidence regarding the connection between group development(maturity) and the success of software development teams is lacking. Since softwaredevelopment is primarily a product of team e ort that involves human interaction,it is important to investigate the inuence of group development on the performance ofsoftware development teams. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av Group Development Questionnaire-interventioner på svenska arbetsgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Gabrielle Ödhammar; [2007]
  Nyckelord :GDQ; grupputveckling; arbetsgrupp; arbetsteam;

  Sammanfattning : Arbetsteam har blivit en allt mer vanlig tillämpad organisationsform på dagens arbetsplatser. Att utforma bra metoder för att stödja arbetsgruppers utveckling är därför av stor vikt. Group Development Questionnaire (GDQ) är en metod framställd för att arbeta med grupper ur ett utvecklingsperspektiv. LÄS MER