Sökning: "GENDER MARKERS"

Visar resultat 11 - 15 av 31 uppsatser innehållade orden GENDER MARKERS.

 1. 11. Kings & queers - en etnologisk studie av graffitifältets statusmarkörer och inofficiella regelverk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Anna Ode; [2018]
  Nyckelord :graffiti; space; unofficial rules; status; gender; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to explore unofficial rules and norms as well as status markers in the graffiti scene in Malmö. The aim is also to investigate how these shape the practice and give recognition in the graffiti culture and opportunity to take place in public space. Already in the 1970s, Malmö opened its first legal graffiti wall. LÄS MER

 2. 12. FRAMÅT MARSCH! En studie om hästtjejers identitet- och genuskonstruktion inom stallkulturen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Julia Mielke; [2017-06-27]
  Nyckelord :girl studies; girl community; identity; gender; masculinites; stable culture; horse girl;

  Sammanfattning : Forward, march! – a ethnografic study of girls gender and identity construction in the stable culture.By Julia MielkeMy essay is about the swedish ridning school and the girls that have been active in it since they were children. LÄS MER

 3. 13. Arising plurals in Swedish: A study of Swedish s-plurals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :William Zetterberg; [2017]
  Nyckelord :linguistics; grammar; morphology; allomorphy; plural; s-plural; plural-s; language change; sociolinguistics; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis is a study of Swedish speakers’ use of s-plurals in the formation of both indefinite and definite plurals. The topic is investigated using a quantitive method in the form of an online questionnaire. LÄS MER

 4. 14. Den älskade hatade kroppen : En netnografisk studie om unga tjejers iscensättning av heteronormativ femininitet på hälso- och träningsbloggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Magdalena Zalewska; [2016]
  Nyckelord :performance; heteronormative femininity; ideal body images; netnography; young girls; blogs.; performativitet; heteronormativ femininitet; netnografi; unga tjejer; bloggar.;

  Sammanfattning : Kroppen, i termer av kroppsliga vardagserfarenheter och unga tjejers kroppsliga gestaltning av lik- eller olikartade erfarenheter, som uppvisas inom en nätkultur på bloggar om hälsa och träning har använts som empirisk och analytisk grund. Syftet med studien är att undersöka hur heteronormativ femininitet iscensätts, förhandlas och görs normerande i populära bloggar inom träning och hälsa samt varför de konsumeras av unga tjejer. LÄS MER

 5. 15. Bedömning och hantering av postoperativ smärta i samband med kastration av hund

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lina Kihlbaum; [2016]
  Nyckelord :analgesi; hund; kastration; kortisol; serotonin; smärta; smärtbedömning; analgesia; castration; cortisol; dog; pain; pain management; serotonin;

  Sammanfattning : Smärtlindring är idag en viktig del av det veterinära yrkesutövandet. För god smärtlindring krävs, förutom kunskap om analgetiska preparat och smärtfysiologi, en god förmåga att smärtbedöma sina patienter vilket inte är helt enkelt. LÄS MER