Sökning: "GENDER MARKERS"

Visar resultat 11 - 15 av 26 uppsatser innehållade orden GENDER MARKERS.

 1. 11. De könlösa människorna : En undersökning om de mänskliga hällristningsfigurerna utan tydliga könsmarkeringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Jenny Jansson; [2016]
  Nyckelord :Bronze Age; Rock Carvings; Gender; Sexless Human figures; Sexed Human figures.;

  Sammanfattning : This essay explores the reason behind the sexless human figures depicted in rock carvings from the Bronze Age in Scandinavia, to understand why they are sexless while others have indicated sex markers, and to investigate which theories about them are the most reliable - are they sexless by purpose, or are they women, men, children or are they a third gender? This interdisciplinary study with archeology and gender research will discuss and analyze human figures with non distinct sex markers from 10 pictures of rock carvings from Scandinavia with the purpose to understand the lack of sex markers such as phallus and long hair. The ambition of this essay is that a study of this kind will deepen the general knowledge of the subject of rock art and possibly contribute to the discussion about the Bronze Age society's view of gender. LÄS MER

 2. 12. Sökandet efter aktivitet - En osteologisk analys av St. Jakobs medeltida kyrkogård i Lund utifrån osteoartros, entesopatier och asymmetri

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Christoffer Holmgren; [2015]
  Nyckelord :Medeltid; Social Status; Aktivitetsmarkörer; Asymmetri; Entesopati; Osteoartros; Lund; St. Jakob’s Kyrkogård.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to ascertain the value of osteoarthritis, enthesopathies in the upper extremities and humeral asymmetry as markers of activity, and their individual relation towards gender, age and social status. A total of 96 skeletons from the medieval cemetery of St. Jakob’s church in Lund was analysed. LÄS MER

 3. 13. ’’Definitivt rumpa, squats-rumpa’’ : Kvinnors konstruktion av kropp, identitet och genus i ett gymkulturellt sammanhang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emelie Mårtensson; Sofia Sandell; [2015]
  Nyckelord :Kropp; Identitet; Genus; Gymkultur; Kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur kvinnor konsturerar genus, kropp och identitet i ett gymkulturellt sammanhang, 8 kvinnor mellan 18-30 år har intervjuats. Kvinnorna tränar 3-5 dagar i veckan. LÄS MER

 4. 14. Stories about sex trafficking in Greece : A productive power play

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Christina Vrotsou; [2014]
  Nyckelord :Productive power; sex trafficking; genealogical approach; gender; sex; race; ethnicity; religion;

  Sammanfattning : The theme of this thesis regards power manifestations in sex trafficking in Greece, through the context of a particular women’s NGO situated in Athens, Greece. The stories that are analysed here are in one way or the other drawn from that NGO context, specifically: the story of the president of the NGO, the story of an activist in that NGO and the story of a woman who has been sex trafficked. LÄS MER

 5. 15. Genus i bilderboken : Manliga och kvinnliga karaktärsskildringar i förskolans bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Andersson; [2013]
  Nyckelord :Picture book; preschool; gender; sex; gender system; masculinity theory; Bilderbok; förskola; genus; kön; genussystem; maskulinitetsteori;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs i den barnlitteratur som presenteras för barn genom högläsning i förskolan. Detta för att bidra med kunskap om genus i barnlitteraturen, vilket bidrar till att jag som pedagog utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till de böcker jag väljer att erbjuda barnen. LÄS MER