Sökning: "GENDER MARKERS"

Visar resultat 16 - 20 av 27 uppsatser innehållade orden GENDER MARKERS.

 1. 16. Sökandet efter aktivitet - En osteologisk analys av St. Jakobs medeltida kyrkogård i Lund utifrån osteoartros, entesopatier och asymmetri

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Christoffer Holmgren; [2015]
  Nyckelord :Medeltid; Social Status; Aktivitetsmarkörer; Asymmetri; Entesopati; Osteoartros; Lund; St. Jakob’s Kyrkogård.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to ascertain the value of osteoarthritis, enthesopathies in the upper extremities and humeral asymmetry as markers of activity, and their individual relation towards gender, age and social status. A total of 96 skeletons from the medieval cemetery of St. Jakob’s church in Lund was analysed. LÄS MER

 2. 17. ’’Definitivt rumpa, squats-rumpa’’ : Kvinnors konstruktion av kropp, identitet och genus i ett gymkulturellt sammanhang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emelie Mårtensson; Sofia Sandell; [2015]
  Nyckelord :Kropp; Identitet; Genus; Gymkultur; Kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur kvinnor konsturerar genus, kropp och identitet i ett gymkulturellt sammanhang, 8 kvinnor mellan 18-30 år har intervjuats. Kvinnorna tränar 3-5 dagar i veckan. LÄS MER

 3. 18. Stories about sex trafficking in Greece : A productive power play

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Christina Vrotsou; [2014]
  Nyckelord :Productive power; sex trafficking; genealogical approach; gender; sex; race; ethnicity; religion;

  Sammanfattning : The theme of this thesis regards power manifestations in sex trafficking in Greece, through the context of a particular women’s NGO situated in Athens, Greece. The stories that are analysed here are in one way or the other drawn from that NGO context, specifically: the story of the president of the NGO, the story of an activist in that NGO and the story of a woman who has been sex trafficked. LÄS MER

 4. 19. Drivna män, dynamiska kvinnor? : Kontaktstrategier och könsassociationer i Nordnets platsannonser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Malin Strandvall; [2013]
  Nyckelord :job postings; interactional metadicourse; gendered wording; language and gender; language attitudes; sociolinguistics; Nordnet; finance; corporate communication; platsannonser; interaktionell metadiskurs; könsbundna ord; språk kön; språkattityder; enkätundersökning; sociolingvistik; Nordnet; 2013; finans; företagskommunikation;

  Sammanfattning : Studiens primära syfte är att undersöka hur målgruppen potentiellt framtida kvinnliga arbetssökande upplever det språkliga tilltalet i nätbanken Nordnets platsannonser. Hypotesen att det språkliga tilltalet i Nordnets platsannonser bär spår av manliga drag och attraherar män i högre utsträckning än kvinnor är en central utgångspunkt för undersökningen som görs. LÄS MER

 5. 20. Français Tirailleur : - A Corpus Study

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Hedvig Skirgård; [2013]
  Nyckelord :francais; tirailleur; pidgin; west africa; senegal; tirailleur senegalais; lucie cousturier; mangin;

  Sammanfattning : Français Tirailleur (FT) är ett pidginspråk som talades av västafrikanska soldateroch deras vita officerare i den franska kolonialarmen cirka 1857-1954. Den häruppsatser beskriver denna språkvatietet utifrån ett korpus som består av de dokumenteradeyttranden som hittills hittats. LÄS MER