Sökning: "GENDER MARKERS"

Visar resultat 16 - 20 av 26 uppsatser innehållade orden GENDER MARKERS.

 1. 16. Performing islam in europe : a case study of Poetic Pilgrimage´s performance of empowerment in-between art and religion

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Elisabete Suzana; [2013]
  Nyckelord :Islam in Europe; Critical Race; Performance; Afrocentric Islam; Black; Muslim; Womanhood; Islamic Hip Hop; Youth Culture; Empowerment;

  Sammanfattning : In this thesis I explore performances of empowerment in the work and artistic persona of Londonbased hip hop duo Poetic Pilgrimage. By using intersectionality, critical race and performance theories, I sketched a possible reading of their performance of religion in the complex context of their positionality as black, british, women, muslim converts and performing artists. LÄS MER

 2. 17. Drivna män, dynamiska kvinnor? : Kontaktstrategier och könsassociationer i Nordnets platsannonser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Malin Strandvall; [2013]
  Nyckelord :job postings; interactional metadicourse; gendered wording; language and gender; language attitudes; sociolinguistics; Nordnet; finance; corporate communication; platsannonser; interaktionell metadiskurs; könsbundna ord; språk kön; språkattityder; enkätundersökning; sociolingvistik; Nordnet; 2013; finans; företagskommunikation;

  Sammanfattning : Studiens primära syfte är att undersöka hur målgruppen potentiellt framtida kvinnliga arbetssökande upplever det språkliga tilltalet i nätbanken Nordnets platsannonser. Hypotesen att det språkliga tilltalet i Nordnets platsannonser bär spår av manliga drag och attraherar män i högre utsträckning än kvinnor är en central utgångspunkt för undersökningen som görs. LÄS MER

 3. 18. Français Tirailleur : - A Corpus Study

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Hedvig Skirgård; [2013]
  Nyckelord :francais; tirailleur; pidgin; west africa; senegal; tirailleur senegalais; lucie cousturier; mangin;

  Sammanfattning : Français Tirailleur (FT) är ett pidginspråk som talades av västafrikanska soldateroch deras vita officerare i den franska kolonialarmen cirka 1857-1954. Den häruppsatser beskriver denna språkvatietet utifrån ett korpus som består av de dokumenteradeyttranden som hittills hittats. LÄS MER

 4. 19. The Frame Semantics of KILL: The Identity, gender, and ethnicity of fatal attributions in British and American news press

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Leila Chaar; [2012]
  Nyckelord :Frame Semantics; Lexical Semantics; KILL; Polysemy; Newspaper Discourse; Corpus-Driven Cognitive Linguistics; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim with this study was to investigate the senses of the lexemes /assassinated/, /killed/, and /murdered/ in 21st century American and British newspaper discourse, which was done with the method of corpus-driven Cognitive Linguistics. The main research questions dealt with how the combination of grammatical and contextual features of the articles frame patients and agents of the verbs. LÄS MER

 5. 20. Public service för oss, vi eller dem? : En intervjustudie om mångfaldscoachers uppfattningar om mångfald och strävan mot detsamma inom public service-bolagen.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Helena Huhta; [2012]
  Nyckelord :Mångfald; organisation; mångfaldsarbete; likabehandling; public service; intersektionalitet; normkritik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to dig deeper into the perceptions regarding diversity - and the ambition to achieve increased such - among those who have participated in the Swedish Public Service diversity coach education. Furthermore, the aim is also to problematize, and increase the awareness of, different outlooks on diversity and its practical usage. LÄS MER