Sökning: "GENDER MARKERS"

Visar resultat 21 - 25 av 27 uppsatser innehållade orden GENDER MARKERS.

 1. 21. Performing islam in europe : a case study of Poetic Pilgrimage´s performance of empowerment in-between art and religion

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Elisabete Suzana; [2013]
  Nyckelord :Islam in Europe; Critical Race; Performance; Afrocentric Islam; Black; Muslim; Womanhood; Islamic Hip Hop; Youth Culture; Empowerment;

  Sammanfattning : In this thesis I explore performances of empowerment in the work and artistic persona of Londonbased hip hop duo Poetic Pilgrimage. By using intersectionality, critical race and performance theories, I sketched a possible reading of their performance of religion in the complex context of their positionality as black, british, women, muslim converts and performing artists. LÄS MER

 2. 22. The Frame Semantics of KILL: The Identity, gender, and ethnicity of fatal attributions in British and American news press

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Leila Chaar; [2012]
  Nyckelord :Frame Semantics; Lexical Semantics; KILL; Polysemy; Newspaper Discourse; Corpus-Driven Cognitive Linguistics; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim with this study was to investigate the senses of the lexemes /assassinated/, /killed/, and /murdered/ in 21st century American and British newspaper discourse, which was done with the method of corpus-driven Cognitive Linguistics. The main research questions dealt with how the combination of grammatical and contextual features of the articles frame patients and agents of the verbs. LÄS MER

 3. 23. Sminkhora, tönt, fjortis eller bara en vanlig tjej… : -om skapandet av en identitet som ung tjej idag.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Ambrose; [2011]
  Nyckelord :Girls; gender; norm; social construction; normative behaviour; sex; homo-social; hetero normative; school.; Tjej; identitetsskapande; ideal; fjortis; emo; tönt; genus; gender; könshomogena; könsmarkör; genusuppfattning; homosocialitet; norm.;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om tolv unga högstadietjejers syn på sig själva som varandes tjejer och hur detta påverkar deras skolsituation. De övergripande frågorna har rört sig kring vilka könsmarkörer tjejerna använder för att definiera sig som tjejer men också hur dessa används normativt samt vilken betydelse de får i relation till andra tjejer. LÄS MER

 4. 24. Genetic diversity of Roseroot (Rhodiola rosea L.) from Sweden, Greenland and Faroe Islands

  Master-uppsats, SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

  Författare :Madeleine Kylin; [2010]
  Nyckelord :Rhodiola rosea; Roseroot; genetic diversity; microsatellites; inter-simple sequence repeat;

  Sammanfattning : Roseroot (R. rosea L.) has gained more attention the last years, mainly because of its phy-topharmacologic properties. Even though many reports in roseroot have been published, only a few articles are dealt with the genetic diversity. LÄS MER

 5. 25. Användandet av objektiv rörelseanalys för utvärdering av rörelsefunktion hos korsbandsskadade hundar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kristina Borgeblad Sweet; [2010]
  Nyckelord :främre korsbandsruptur ; hund; kinematik; löpband; ortopedi; rörelseanalys; skritt; TPLO;

  Sammanfattning : Ruptur av främre korsbandet hos hund är en vanlig orsak till hälta. Ofta utvärderas hälta hos hundar subjektivt, men det har visats att det finns behov av objektiva mätmetoder som är känsligare. LÄS MER