Sökning: "GENDER MARKERS"

Visar resultat 21 - 25 av 26 uppsatser innehållade orden GENDER MARKERS.

 1. 21. Sminkhora, tönt, fjortis eller bara en vanlig tjej… : -om skapandet av en identitet som ung tjej idag.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Ambrose; [2011]
  Nyckelord :Girls; gender; norm; social construction; normative behaviour; sex; homo-social; hetero normative; school.; Tjej; identitetsskapande; ideal; fjortis; emo; tönt; genus; gender; könshomogena; könsmarkör; genusuppfattning; homosocialitet; norm.;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om tolv unga högstadietjejers syn på sig själva som varandes tjejer och hur detta påverkar deras skolsituation. De övergripande frågorna har rört sig kring vilka könsmarkörer tjejerna använder för att definiera sig som tjejer men också hur dessa används normativt samt vilken betydelse de får i relation till andra tjejer. LÄS MER

 2. 22. Användandet av objektiv rörelseanalys för utvärdering av rörelsefunktion hos korsbandsskadade hundar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kristina Borgeblad Sweet; [2010]
  Nyckelord :främre korsbandsruptur ; hund; kinematik; löpband; ortopedi; rörelseanalys; skritt; TPLO;

  Sammanfattning : Ruptur av främre korsbandet hos hund är en vanlig orsak till hälta. Ofta utvärderas hälta hos hundar subjektivt, men det har visats att det finns behov av objektiva mätmetoder som är känsligare. LÄS MER

 3. 23. Genetic diversity of Roseroot (Rhodiola rosea L.) from Sweden, Greenland and Faroe Islands

  Master-uppsats, SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

  Författare :Madeleine Kylin; [2010]
  Nyckelord :Rhodiola rosea; Roseroot; genetic diversity; microsatellites; inter-simple sequence repeat;

  Sammanfattning : Roseroot (R. rosea L.) has gained more attention the last years, mainly because of its phy-topharmacologic properties. Even though many reports in roseroot have been published, only a few articles are dealt with the genetic diversity. LÄS MER

 4. 24. En fråga om rättvisa eller effektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nicole Bianchi; [2010]
  Nyckelord :intersektionalitet; genusteori; bistånd; utveckling; kvinnor; jämställdhet mellan könen; jämställdhetspolitik; makt; idéanalys; dimensioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The past decades has brought fourth an acknowledgement of the importance of promoting the role of women and gender equality on the international agenda. Though major breakthroughs on this area, there has been a feminist critique towards the formulation of policies on gender quality meaning that international policy fails to address. LÄS MER

 5. 25. Language and gender as reflected in the advertisements of wedding magazines

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Eliasson; [2008]
  Nyckelord :advertising; gender; wedding magazines;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to investigate what linguistic markers indicate that wedding magazines are written for women. The advertisements were divided into groups according to the target of the product advertized: targeted at women, at men and at both men and women. It was determined that the majority of the advertisements were aimed at women. LÄS MER