Sökning: "GENDER STEREOTYPES"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade orden GENDER STEREOTYPES.

 1. 1. Genus i mötet med sjuksköterskan- : spelar patientens genustillhörighet någon roll?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Miranda Roos; Tilda Andrews; [2020]
  Nyckelord :Health care; Sex; Perspective; Norms; Stereotypes; Hälso-och sjukvården; Kön; Perspektiv; Normer; Stereotyper;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Hälso- och sjukvården har sjuksköterskan ett lagstadgat ansvar för att en jämställd vård ska bedrivas. Den ska vara av god kvalitet och av respekt för patienten oavsett kön. Den idag tillgängliga forskningen påvisar att det kan finnas en skillnad om du är en kvinnlig eller manlig patient i mötet med sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. ”VI MÅSTE LEVERERA PÅ MYCKET HÖGRE NIVÅ FÖR ATT ACCEPTERAS” - En studie om kvinnliga chefers förutsättningar i kvinnodominerad respektive mansdominerad kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Josefine Böös; Susanna Malm; [2019-08-29]
  Nyckelord :kvinnligt ledarskap; könade organisationer; homosocialitet;

  Sammanfattning : Sweden is often presented as a role model for other countries regarding democracy and gender equality. However, a horizontal division between the sexes regarding the orientation of education and hence the choice of work, which in turn means that the labor market is severely divided into sexes, is depicted. LÄS MER

 3. 3. Representation and Stereotyping in Board Games. A Study of How Gender, Race, Sexuality, Ability and Age Are Portrayed in Strategic Board Games

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Maria Oliviander; [2019-07-08]
  Nyckelord :representation; stereotypes; gender roles; board games; gender theory; intersectionality theory; cultivation theory;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation is to see if contemporary strategic board games maintain a stereotypical representation of different societal groups. The main objectives are to see to what extent different social groups are represented and how they are being represented. Special attention will be directed at stereotypes. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor inom konst och feminism: En studie i feministisk symbolik inom nutidskonsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Johanna Jensnäs; Carolina Kelly; [2019-05-29]
  Nyckelord :Feminism; Feminist art; Art history; Nina Bondeson; Fanny Åström; Anna Orange; Feministisk konst; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : In this paper we have explored the symbolic meanings of feminist art. We have done this by using a semiotic and discourse analysis of ten artworks. The artworks we have chosen to analyze all have some sort of feminist agenda. LÄS MER

 5. 5. Genus, stereotyper och spel : En studie om igenkänning av stereotypt kroppsspråk hos spelkaraktärer utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sophie Högsta; Carl Myhrén; [2019]
  Nyckelord :Genus; kroppsspråk; stereotyper; spel; representation;

  Sammanfattning : Stereotyper, gällande bland annat genus, förekommer ofta i spel, och därför har vi valt att granska detta område. Arbetets frågeställning löd: Vilka attityder har grafiker inom spelutveckling till stereotypa könsrepresentationer av spelkaraktärer, samt hur, och varför, de skulle kunna implementera dessa åsikter i framtida dataspel för att återspegla mer inkludering och mångfald genom karaktärsdesign? För att besvara frågeställningen skapades två 3D-modellerade karaktärer, en man och en kvinna, som sedan poserades i 10 stereotypa kroppshållningar. LÄS MER