Sökning: "GGIS"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet GGIS.

  1. 1. Kan inte alla samma språk? : Möjligheten till ett gemensamt GGIS på mekaniserade förband?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Jonas Sandberg; [2010]
    Nyckelord :Common geographical information system; GIS; CGIS GGIS ; management; mechanized battalion; main battle tank 122; combat vehicle 9040; Gemensamma geografiska informationssystem; GIS; GGIS; ledning; MekBat; stridsvagn 122; stridsfordon 9040;

    Sammanfattning : Försvarsmakten har under de senaste åren gått igenom radikala förändringar, som fortfarande inte är klara. Samtidigt som fokus ligger på personalförsörjning samt annat så går den teknologiska utvecklingen framåt. LÄS MER