Sökning: "GHG-protokollet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet GHG-protokollet.

 1. 1. Kartläggning och rapportering av scope 3 i enlighet med GHG-protokollet : En fallstudie på ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Emma Åsberg; Lisa Persson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; Växthuseffekten; Växthusgasutsläpp; Hållbarhetsrapportering; GHG-protokollet; Scope 3; Beräkningar växthusgasutsläpp.;

  Sammanfattning : Med anledning av de allt mer synliga klimatförändringarna har kartläggning av växthusgasutsläpp blivit ett uppmärksammat fenomen. För att inte överskrida Parisavtalets 1,5 graders mål behöver företag initiera åtgärder för att reducera växthusgasutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Utsläppen utanför företagens kontroll : En explorativ studie om företags komplexa arbete med scope 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Madelene Hafif; Moa Thorneus; [2022]
  Nyckelord :CSR; Scope 3; Indirekta utsläpp; GHG Protocol; Utsläppsredovisning;

  Sammanfattning : Att motarbeta klimatkrisen ligger på allas axlar. Ett uppenbart tillvägagångssätt är att minska de utsläpp av växthusgaser som sker. Företags engagemang för frågan är kritiskt för att ha en chans att klara krisen. LÄS MER

 3. 3. Indirekt klimatpåverkan vid renovering av lokaler inom fastighetsbranchen : En fallstudie rörande Hufvudstadens scope 3-utsläpp vid ombyggnation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Simon Ernström; [2020]
  Nyckelord :GHG-protocol; Scope 3; LCA; Building- and real estate market; Renovation; Refurbishment; GHG-protokollet; Scope 3; LCA; Bygg- och fastighetsbranschen; Renovering; Ombyggnation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bygg- och fastighetsbranschens växthusgasutsläpp i Sverige står i paritet med utsläppen från inrikes transporter i Sverige. För att uppnå Sveriges regerings mål om att landets nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll vid 2045 krävs en omställning i branschen. LÄS MER

 4. 4. Implementation av livscykelanalys som stöd för hållbar verksamhetsutveckling hos Thermotech

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Fredrik Strömberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett av Sveriges miljömål är att hålla den globala medeltemperaturen under två grader. Det i samband med en ökad miljömedvetenhet i samhället gör att företag måste sänka sina utsläpp av växthusgaser och kunna redovisa dem. LÄS MER

 5. 5. Biochar production from wood waste for GHG reduction : A case-study from the construction industry

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tara Mirovic; [2020]
  Nyckelord :Biochar; pyrolysis; LCA; environmental management; carbon sequestration; GHG; waste; circular economy; construction;

  Sammanfattning : Skanska, Sweden’s leading project development and construction groups, is increasingly striving for innovative solutions to reduce the carbon footprint of its operations and close the loop on waste materials. The company has expressed interest in investing in a pyrolysis plant in the Stockholm region to produce biochar out of wood waste from construction sites. LÄS MER