Sökning: "GHG"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade ordet GHG.

 1. 1. Greenhoue gas flux over a 50-year post permafrost thaw gradient. Decomposition of soil organic carbon from the Swedish tussock tundra.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Martinelli; [2020-02-11]
  Nyckelord :greenhouse gas; permafrost;

  Sammanfattning : As the globe is warming the extent of permafrost drastically decreases in the high latitudes. Upon thawthe stored soil organic carbon (SOC) undergoes rapid decomposition and is partly released as trace gasesto the atmosphere. LÄS MER

 2. 2. New Housing Developments: A Localisation Strategy considering Energy-Efficiency from an Urban Structure and Transport Perspective for the city of Falun

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Adeyemi Kazeem Ajayi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are several considerations when planning new housing developments, and resultant problems require critical analysis. This thesis has focused on studying some part of the potential issues in the case of a project in the city of Falun. LÄS MER

 3. 3. Livscykelanalys av interiöra golvmaterial

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jennie Svärd-Husu; Martin Ljungman; [2020]
  Nyckelord :Interior floor material; Life cycle analysis; GHG-emission; Climate impact.; Interiöra golvmaterial; Livscykelanalys; GHG-utsläpp; Klimatpåverkan.;

  Sammanfattning : I Sverige används många olika interiöra golvmaterial i offentliga byggnader. Studien har undersökt fyra interiöra golvmaterial, keramik, enomer, massivt furu och linoleum. Dessa material är vanligt förekommande i svenska offentliga miljöer och de jämfördes ur ett livscykelperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Eco-efficiency in Swedish dairy farms : incorporating sustainability into the measure of eco-efficiency

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elin Martinsson; [2020]
  Nyckelord :dairy farms; eco-efficiency; environmental pressures; planetary boundaries;

  Sammanfattning : This thesis introduces a novel method to incorporate absolute values of GHG emissions into the measure of eco-efficiency. The aim is to assess eco-efficiency in Swedish dairy farms and adjusting the scores towards a threshold of absolute levels of GHG emissions using the proposed method. LÄS MER

 5. 5. A tool for calculating CO2 emissions in the manufacturing industry : Use of GHG protocol

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Henrik Olausson; [2020]
  Nyckelord :greenhouse gas protocol; Albany International; Sweden; Halmstad; carbon emission;

  Sammanfattning : With the Paris Agreement comes targets to reduce emissions and mitigate the temperature increase in the atmosphere. One way to move towards reaching these targets for companies is by using the greenhouse gas protocol reporting standard (GHG protocol). LÄS MER