Sökning: "GIH examensarbete"

Visar resultat 11 - 11 av 11 uppsatser innehållade orden GIH examensarbete.

  1. 11. Ergometri - konditionstest på cykel : En undersökning av hur Åstrandstestet utvecklades och används idag

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Maria Eriksson; Björn Larsson; [2001]
    Nyckelord :cycle ergometry; fitness; estimation of maximal oxygen uptake; submaximal test; test conditions; the Åstrand test; Per-Olof Åstrand; Irma Ryhming; interview;

    Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka Per-Olof och Irma Åstrands tillvägagångssätt vid skapandet av det submaxirnala cykelergometertest som kallas "Åstrandstestet" samt att reflektera övertestets validitet och reliabilitet. Metod Studien är baserad på litteraturstudier samt en djupintervju med Per-Olof Åstrand. LÄS MER