Sökning: "GINGIVIT"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet GINGIVIT.

 1. 1. Effekten av mekanisk tandborstning respektive ultraljudstandborstning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Brissman; Sara Wiman; [2020]
  Nyckelord :hund; tandrengöring; munhälsa; parodontit; tandborste; tandborstning; ultraljudstandborste; emmi pet; gingivit; plack; tandsten;

  Sammanfattning : Dålig munhälsa är ett vanligt problem hos hundar. En icke upprätthållen munhälsa kan leda till parodontit och orsaka smärta och nedsatt välfärd för drabbade hundar. En effektiv metod för att upprätthålla en god munhälsa och förebygga parodontit är kontinuerlig tandborstning. LÄS MER

 2. 2. Knowlegde, attitude and behavior regarding oral health among children and adolescents, in Vietnam and Sweden : A literature review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa; Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Caroline Backlund; Cajsa Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :Attitude; behavior; knowledge; oral health; Sweden; Vietnam.; Attityd; beteende; kunskap; oral hälsa; Sverige; Vietnam.;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Vietnam, being a developing country does not have the same economic means to put into dental care as a country like Sweden. Knowledge, attitude and behavior are determining factors for oral health. LÄS MER

 3. 3. Effekt av två tandrengöringsprodukter i textil till hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Fanny Eriksson; Camilla Kaj; [2020]
  Nyckelord :tandborstning; hund; parodontit; plack; gingivit; tandsten; calculus; Handy Brush; Accesia Softy Swipe; fingertuta; FAS; plackfärgning; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Den vanligaste sjukdomen hos hundar är parodontit där 44 - 100 % av populationen är drabbad. Det första steget mot parodontit är plackbildning på tänderna. Plack består av bakterier och kan orsaka gingivit. Om inte placken avlägsnas från tandytan omvandlas den successivt till tandsten. LÄS MER

 4. 4. Profylaktisk tandvård och tandproblem hos katter : en enkätstudie om kattägares kunskap samt djurklinikernas informationsförmedling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Louise Axelsson Puurtinen; Kristin Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :katt; profylaktisk tandvård; tandproblem; informationsförmedling; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Parodontala sjukdomar och tandproblem är vanligt förekommande hos katter. Gingivit och tandresorption är exempel på sådana sjukdomar. För att undvika att tandproblem uppstår är det av stor vikt att utföra regelbunden profylaktisk tandvård. Detta i form av exempelvis tandborstning eller nyttjande av tandfoder. LÄS MER

 5. 5. Diabetes typ 1. Dess påverkan på barn och ungdomars orala hälsa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Natalija Krivohlavek; Tina Duric; [2019]
  Nyckelord :Caries; Dental plack; Gingivitis; Periodontitis; Saliva; Gingivit; Karies; Parodontit; Plack; Saliv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa evidens kring diabetes typ 1 och dess påverkan på barn och ungdomars orala hälsa. Metod: Studien var en allmän litteraturstudie. LÄS MER