Sökning: "GLP-1"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet GLP-1.

 1. 1. Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nathalie Bäck Jonsson; Emelie Grönvall; [2020-07-02]
  Nyckelord :diabetes typ 2; nutritionsbehandling; vegan; växtbaserad; vegankost; GLP-1; inkretiner; postprandiellt.; type 2 diabetes; nutritional therapy; vegan; plant-based; vegan diet; GLP-1; incretins; postprandial.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 – En systematisk översiktsartikelFörfattare: Nathalie Bäck Jonsson och Emelie GrönvallHandledare: Therese KarlssonExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition 15 hpDatum: 2020-05-25Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom med stora hälsokonsekvenser. Livsstilsfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet och ohälsosamt ätande är stark kopplat till sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Liraglutids viktminskningseffekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Zahraa Hazime; [2020]
  Nyckelord :Liraglutid; Viktminskning; GLP-1; Typ 2 diabetes; Insulin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma klassificeras som en sjukdom, medan övervikt klassificeras som en riskfaktor för andra sjukdomar såsom typ 2-diabetes (T2D). Genom att beräkna ”body mass index” (BMI) kan vikten klassificieras. Ett BMI >25 kg/m2 klassificieras som övervikt medan BMI >30 kg/m2 klassificieras som fetma. LÄS MER

 3. 3. Påverkas vår aptit av hur ofta vi äter? – En systematisk översiktsartikel kring sambandet mellan måltidsfrekvens och aptit hos normalviktiga kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Heidi Huitula; Moa Olsson; [2017-06-07]
  Nyckelord :aptit; måltidsfrekvens; VAS; GLP-1; ghrelin; appetite; meal frequency;

  Sammanfattning : Title: Does meal frequency affect our appetite? – A systematic review over the relationship between meal frequency and appetite in normal weight women and men.Author: Moa Olsson and Heidi HuitulaSupervisor: Ena HuseinovicExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 4th, 2017Background: Overweight is a major problem in today’s society and how often one should eat to maintain a good appetite control is uncertain. LÄS MER

 4. 4. ORLISTAT : Kan orlistat ha andra hälsoeffekter i kroppen förutom viktminskningseffekten?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Faisal Mohammadshahi; [2017]
  Nyckelord :orlistat; orlistat obesity; orlistat endothelium;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle med en kombination av allt mer stillasittande livsstil och tillgång till ett brett utbud av kaloririka livsmedel har det lett till en global epidemi av övervikt och fetma som är en riskfaktor för många sjukdomar. Högt blodtryck är en fetmarelaterad kardiovaskulär riskfaktor. LÄS MER

 5. 5. Stroke-induced stem cells proliferation in normal versus diabetic mice and pharmacological regulation

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Zainab Fadhel; [2015]
  Nyckelord :Stroke; diabetes; GLP-1; Exendin-4; neurogenesis; stem cell proliferation; animal model; mouse;

  Sammanfattning : Introduction: Stroke is caused from the occlusion of any cerebral artery leading to cerebral ischemia, brain damage and consequent neurological impairments and disability. The primary causes of mortality in western populations is stroke. Diabetes type 2 is a high risk factor for stroke. LÄS MER