Sökning: "GNSS-mottagare"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet GNSS-mottagare.

 1. 1. GNSS Position Error Estimated by Machine Learning Techniques with Environmental Information Input

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alejandro Kuratomi; [2019]
  Nyckelord :Global Navigation Satellite Systems; GNSS; Position; Positioning error; Machine Learning; Decision Trees; Support Vector Machines.; Global Navigation Satellite Systems; GNSS; Position; positionsfel; Maskinlärning; Beslut träd; Stödvektormaskiner.;

  Sammanfattning : In Intelligent Transport Systems (ITS), specifically in autonomous driving operations, accurate vehicle localization is essential for safe operations. The localization accuracy depends on both position and positioning error estimates. Technologies aiming to improve positioning error estimation are required and are currently being researched. LÄS MER

 2. 2. GNSS Timing Receiver Performance in Urban Canyons

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xiangcheng Fu; [2019]
  Nyckelord :GNSS Timing Receiver; 1PPS; Synchronization; Urban Canyon;

  Sammanfattning : Time synchronization is critical for the operation of radio base stations (RBS) in telecommunication companies. Global navigation satellite system (GNSS) is an existing technology to provide precise timing information to distributed RBSs. LÄS MER

 3. 3. Galileo i jämförelse med GPS och GLONASS vid deformationsmätning : En fallstudie på Gävle flygplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Arvid Bäckström; Fredrik Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Galileo; GNSS; static observations; deformation measurement; Galileo; GNSS; statiska observationer; deformationsmätning;

  Sammanfattning : Global Navigation Satellite System (GNSS) är ett samlingsbegrepp för ett antal satellitsystem som möjliggör världsomspännande navigering, deformationsövervakning och satellitpositionering. GNSS innefattar de fyra globala operativa satellitsystem BeiDou, Global Positioning System (GPS), Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema (GLONASS) och det europeiska Galileo. LÄS MER

 4. 4. GNSS-mätning vid olika tidpunkter : En studie om osäkerhet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Johan Törnvall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka om olika tidpunkter under dagen påverkar osäkerheten vid GNSS-baserade mätningar. För att undersöka detta så har mätningar gjorts på två kända punkter vid flera olika tillfällen. Mätningarna som jämförts är gjorda på förmiddag, eftermiddag och kväll. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av kvaliteten av bytet av geodetiskt referenssystem i Ljusdals kommun : Jämförelse mellan passivt och aktivt referensnätverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Olof Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The municipality of Ljusdal changed geodetic reference system from RT R10 2,5 gon V 0:–15 to the new system SWEREF 99. The technical management had an intent to test the quality of the transformation of coordinates which became the purpose of this thesis. LÄS MER