Sökning: "GOVERNMENTALITET"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet GOVERNMENTALITET.

 1. 1. Tillit eller kontroll : En diskursanalys av hur synen på lärares handlingsutrymme beskrivs i Lärarnas tidning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Johansson; Malin Viklund; [2020]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; Tillit; Fackförbund; Problemrepresentationer; Diskursanalys;

  Sammanfattning : De fackliga lärarförbunden har lyft stark kritik mot den styrning som finns i dagens skolor då de menar att den leder till en ohållbar arbetsmiljö för lärare med stress och krympt handlingsutrymme som följd. Styrningen har sin grund i New Public Management (NPM) som lett till omfattande granskning och kontroll. LÄS MER

 2. 2. Vad är problemet? En WPR-analys av representationen av problem, subjekt och lösningsförslag i arbetet mot nedskräpning i Angered.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Tanja Hellsten Romeborn; [2019-08-12]
  Nyckelord :NEDSKRÄPNING; WPR-METODEN; GOVERNMENTALITET; ANGERED; AVFALLSHANTERING;

  Sammanfattning : This thesis aims to broaden the perspectives on littering through a case study in Angered, a suburban area north of Gothenburg where littering has been identified as one of the major problem areas by citizens. The study is based on the governmentality inspired power analysis method WPR which examines how problems become problems based on how they are understood and thought of as problems and the consequences that follow. LÄS MER

 3. 3. ATT FÖREBYGGA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM. En kritisk analys av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Axelson; [2018-02-08]
  Nyckelord :våldsbejakande extremism; radikalisering; governmentalitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar det svenska förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering utifrån Foucaults koncept governmentalitet och Mitchell Deans (2010) ”analytics of government”, ett ramverk för att analysera praktikregimer. Syftet med analysen är att visa hur praktikregimen är organiserad, hur problemet beskrivs samt hur kunskaperna om radikalisering möjliggör och legitimerar vissa former av styrning och identiteter och omöjliggör andra. LÄS MER

 4. 4. Det är inte målet, det är vägen: en kritisk diskursanalys om Sveriges integration av asylsökande och nyanlända

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Helin Malekshahi; [2018]
  Nyckelord :Governmentality; Integration; Migration; Non-governmental organizations; Swedish authorities; Governmentalitet; Icke-statliga organisationer; Svenska myndigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis consists of a critical discourse analysis regarding the integration of asylum seekers and individuals with a residence permit in Sweden. Its analysis is divided into two parts; the first part focuses on how four Swedish authorities work together to integrate these individuals in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Digital kompetens på den politiska agendan : En diskursanalys

  Master-uppsats,

  Författare :Johanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :digital kompetens; Michel Foucault; Carol Lee Bacchi; diskursanalys; policyanalys; governmentalitet;

  Sammanfattning : The purpose of this Master’s thesis is to study why the concept of digital competence previously has been frequently addressed in Swedish politics, and to examine possible connections to the related concepts information literacy and media and information literacy (MIL). These inquiries have been studied using Carol Lee Bacchi’s methodological approach to policy analysis to, with basis in Foucaldian post-structuralist discourse analysis, study representations of the problem present in a public investigation, presented by the Digitization Committee regarding digital competence (SOU 2015:28). LÄS MER