Sökning: "GPR"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet GPR.

 1. 1. Tolkning av georadarprofiler över grundvattenmagasinet Verveln - Gullringen i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Haider Faraj; [2019]
  Nyckelord :grundvatten; grundvattenmagasin; hydrogeologi; dricksvattenförsörjning; Kalmar län; georadar; geofysik; isälvsavlagringar; Sveriges geologiska undersökning; SGU; klimatförändringar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige utgörs majoriteten av våra grundvattenresurser av isälvavlagringar i form av rullstensåsar och isälvsdeltan bestående av sand och grus. Isälvsavlagringarna är utan tvekan de mest betydelsefulla grundvattenförekomsterna för Sveriges dricksvattenförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Short term traffic speed prediction on a large road network

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Titing Cui; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Traffic flow speed prediction has been an important element in the application of intelligent transportation system (ITS). The timely and accurate traffic flow speed prediction can be utilized to support the control, management, and improvement of traffic conditions. LÄS MER

 3. 3. Non-Destructive testing of concrete with ground penetrating radar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Elias Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Concrete; Non-destructive testing; Ground Penetrating Radar GPR ; Assessment; Inspection;

  Sammanfattning : Concrete structures are susceptible to deterioration over time and it is vital to continually assess concrete structures to maintain the structural integrity and prolong the service life. In recent years there has been an increased interest in non-destructive testing of concrete, i.e. LÄS MER

 4. 4. Gaussian Process Regression-based GPS Variance Estimation and Trajectory Forecasting

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Linus Kortesalmi; [2018]
  Nyckelord :Machine Learning; GPR; Gaussian Process; GP; Gaussian Process Regression; Variance Estimation; Trajectory; Trajectory Forecasting; Regression; Gaussiska Processer; Variansestimering; trajektoria; Statistik; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Spatio-temporal data is a commonly used source of information. Using machine learning to analyse this kind of data can lead to many interesting and useful insights. In this thesis project, a novel public transportation spatio-temporal dataset is explored and analysed. LÄS MER

 5. 5. Application of ERT and IP for localisation of chlorinated hydrocarbons at a former dry-cleaning facility

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Hedda Jönsson; Anna Wiberg; [2017]
  Nyckelord :Chlorinated hydrocarbons; PCE; Hagforstvätten; Geophysics; Resistivity; Chargeability; Geological features; Man-made structures; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : At Hagforstvätten a dry-cleaning facility operated 1970 – 1993 and leached huge amounts of tetrachloroethene (PCE) to soil and groundwater. This study was conducted at the contaminated site and focused on applying the geophysical methods Electrical Resistivity Tomography (ERT) and Induced Polarization (IP) to investigate if it was possible to locate source zone, degradation zones and groundwater plumes of PCE. LÄS MER