Sökning: "GPS and GSM"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden GPS and GSM.

 1. 1. On-board Driver’s Assistance and Assessment System

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Paweł Damps; Jacek Czapla; [2018]
  Nyckelord :Driver’s Behaviour; Driver’s Evaluation; Driving Style; Eco-Driving; Internet of Things; Real-Time Vehicle Tracking; Skills Assessment; Spider Chart;

  Sammanfattning : The goal of this work is a design and implementation of an on-board driver’s assistance and assessment system. The system overcomes the problem that typical evaluation of skills is performed by experts who may be subjective and are able to consider only a limited number of factors and indicators. LÄS MER

 2. 2. Studie av positionerings- och kommunikationsteknologier i ett IoT-samhälle under utveckling : LPWAN och Wi-Fi som komplement till GSM och GPS

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Sjögren Jens; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens informationssamhälle är begrepp som smarta städer och IoT (Internet of Things) heta ämnen. Alla möjliga apparater ska vara uppkopplade på nätet och dessa ska prata och kommunicera med varandra. LÄS MER

 3. 3. WiFi Hotspots for Reindeer Herding and other Delay-Tolerant Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Samuel Sjödin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Despite continuous advancements in mobile communication technologies, there are rural areas even in developed countries like Sweden that still lack basic forms of connectivity. Sweden’s arctic region suffer from a low cost effectiveness of mobile telecommunication infrastructures which results in a lack of cellular coverage in many areas. LÄS MER

 4. 4. Geotracking : En parameter för morgondagens hyror?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Oskar Nylander; Victor Ryott Hööglund; [2017]
  Nyckelord :Geotracking; rent determination; WiFi; GPS and GSM; Geotracking; besöksflöden; hyressättning; WiFi; GPS and GSM;

  Sammanfattning : Handeln i fysiska butiker står inför en stor utmaning, konkurrensen från e-handeln  tar marknadsandelar. Detta innebär ett problem för butiksinnehavare och därmed även för fastighetsägare. Många är idag överens om att handeln i fysiska butiker kommer att behöva genomgå stora förändringar för att fortsätta attrahera kunder. LÄS MER

 5. 5. Mobile activity logger

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ludwig Weddig; Jakob Hellgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to investigate if it’s possible to build a system that can be used to automate the process of measuring environmental parameters, and to examine the performance of the system. This thesis describes the development of a mobile activity logger and presents the achieved performance of the system. LÄS MER