Sökning: "GPS"

Visar resultat 1 - 5 av 805 uppsatser innehållade ordet GPS.

 1. 1. Navigation i komplexa miljöer med hjälp av digitala tjänster och IoT

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hanna Björk; Gustav Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Wayfinding; Navigation; Digital service; UX UI design; IoT; Indoor positioning; Complex environment; Positioning technology; Wayfinding; Navigation; Digital tjänst; UX UI-design; IoT; Inomhuspositionering; Komplex miljö; Positioneringsteknologi;

  Sammanfattning : Forskning och implementering av teknik och tjänster för navigering utomhus, såsom GPS, har kommit långt om man jämför med de alternativen som i dagsläget erbjuds för motparten för navigering inomhus. Användarvänliga wayfinding-lösningar för inomhusbruk är ett område som fortfarande har ett stort behov av mer forskning inriktad på rekommendationer och genomförbarhet av god praxis. LÄS MER

 2. 2. Ground Based Attitude Determination Using a SWIR Star Tracker

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Karl Gudmundson; [2019]
  Nyckelord :Star Tracking; Celestial Navigation; Navigation Systems; Attitude; Orientation; SWIR; MEKF;

  Sammanfattning : This work investigates the possibility of obtaining attitude estimates by capturing images of stars using a SWIR camera. Today, many autonomous systems rely on the measurements from a GPS to obtain accurate position and attitude estimates. LÄS MER

 3. 3. GPS-oscillation-robust Localization and Visionaided Odometry Estimation

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :HONGYI CHEN; [2019]
  Nyckelord :Adaptive Extended Kalman Filter; Localization; Stereo visual odometry; GPS outage; Adaptivt förlängt Kalmanfilter; lokalisering; stereovisuell odometri; GPS avbrott;

  Sammanfattning : GPS/IMU integrated systems are commonly used for vehicle navigation. The algorithm for this coupled system is normally based on Kalman filter. However, oscillated GPS measurements in the urban environment can lead to localization divergence easily. LÄS MER

 4. 4. Höjdmätare för fallskärmshoppning : Metoder för höjdmätning samt framtagning av algoritmer för vald metod

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Linnea Björck; Johan Petersen; [2019]
  Nyckelord :Mechanical altimeter; digital altimeter; radar; GPS; accelerometer; gyroscope; altimeter; triangulation; trilateration; Mekanisk barometer; digital barometer; radar; GPS; accelerometer; gyroskop; höjdmätare; triangulering; trilateration;

  Sammanfattning : Inom fallskärmshoppning behövs förutom ett välfungerande fallskärmssystem även en precis höjdmätare. Båda är avgörande komponenter när det gäller utrustning för att kunna genomföra ett säkert hopp. LÄS MER

 5. 5. Battery Performance Comparison Of Unreal Engine 4 And Unity Applications Running On Android

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Robin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Unity; Unreal Engine 4; Performance; Battery Consumption; Engine performance; Android; Developing utilities;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the battery performance of two widely known game engines and compares the results to find the most battery friendly choice. Unity and Unreal Engine 4 are the two engines being compared; it aims to fill the need for research around mobile games battery performance. LÄS MER