Sökning: "GPS"

Visar resultat 1 - 5 av 831 uppsatser innehållade ordet GPS.

 1. 1. Smart Case for Remote Radio Kit

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Emil Östlund; [2019]
  Nyckelord :CAD; LTE; IoT; Signal processing; Data communication; Data transmission; 3D printing; Soldering; Electrical circuit; schematics; simulations; Arduino; Software; Hardware;

  Sammanfattning : The thesis aims to develop a prototype for a Smart Case for Remote Radio Kits at the department of Demo & Event at Ericsson in Kista.The smart case consists of a mechanical structure (the case itself with ) and an electronic system that includes a temperature sensor, a LCD display showing the temperature, a GPS (global positioning system) module for positioning the case, a GSM (Global System for Mobile Communications) module and a microcontroller Arduino UNO. LÄS MER

 2. 2. Hinderdetektering på den svenska järnvägen- En jämförelse mellan dagens och framtidens hinderdetekteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Smakic; [2019]
  Nyckelord :Hinderdetekteringssystem; spårledningar; axelräknare; ERTMS; RFID; livscykelkostnader; signalfel. Track vacancy detection systems; track circuits; axle counters; life cycle costs; signal failures.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka hinderdetekteringssystem som finns tillgängliga idag eller som är under utveckling, och att ta reda på vilket system som är bäst ur ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med hinderdetektering menas de system som finns på järnvägen för att detektera var på järnvägen det finns ett hinder. LÄS MER

 3. 3. Navigation i komplexa miljöer med hjälp av digitala tjänster och IoT

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hanna Björk; Gustav Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Wayfinding; Navigation; Digital service; UX UI design; IoT; Indoor positioning; Complex environment; Positioning technology; Wayfinding; Navigation; Digital tjänst; UX UI-design; IoT; Inomhuspositionering; Komplex miljö; Positioneringsteknologi;

  Sammanfattning : Forskning och implementering av teknik och tjänster för navigering utomhus, såsom GPS, har kommit långt om man jämför med de alternativen som i dagsläget erbjuds för motparten för navigering inomhus. Användarvänliga wayfinding-lösningar för inomhusbruk är ett område som fortfarande har ett stort behov av mer forskning inriktad på rekommendationer och genomförbarhet av god praxis. LÄS MER

 4. 4. Understanding usage of Volvo trucks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Oskar Dahl; Fredrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Clustering; Usage Behaviors; Association Rule Mining; Gaussian Mixture Models;

  Sammanfattning : Trucks are designed, configured and marketed for various working environments. There lies a concern whether trucks are used as intended by the manufacturer, as usage may impact the longevity, efficiency and productivity of the trucks. LÄS MER

 5. 5. Markering av dolda objekt på väg genom användning av förstärkt verklighet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Filip Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Augmented reality; markerless registration; mobile applica-tion; road traffic safety; GPS; Förstärkt verklighet; markörlös registrering; mobilapplikat-ion; vägtrafiksäkerhet; GPS;

  Sammanfattning : Enligt en rapport från trafikverket förekommer kollisioner vid väghållningsarbeten mellan väghållningsfordon och objekt täckta av väglag. Dessa trafikolyckor kan leda till personskador, skador på infrastruktur och skador på de inblandade väghållnings-fordonen. LÄS MER