Sökning: "GRAI"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet GRAI.

 1. 1. Studie av Global Risk Appetite Index : Hur kan det användas för att förbättra trendföljande strategier?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :David Holst; Anton Norberg; [2016]
  Nyckelord :Global risk appetite index; GRAI; sentiment index; trend following model; Global risk appetite index; GRAI; riskaptitsindex; sentiment index; trendföljande strategi;

  Sammanfattning : Ett vanligt förekommande problem för investerare som använder trendföljande strategier är att de ofta hamnar felpositionerade när en trend tar slut. I den här studien visas hur ett riskaptitsindex, Global Risk Appetite Index (GRAI), kan användas för att förutspå dessa trendbrott och på så sätt förbättra trendföljande strategiers prestation. LÄS MER

 2. 2. On Using Enterprise Modelling Methods for Building Enterprise Architecture

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Ladan Sahebi; Danial Araghi; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The most important characteristic of enterprise architecture (EA) is that, it provides a holistic view of the enterprise. EA needs to consider about different aspects, views and viewpoints in an enterprise in order to make an enterprise more understandable and communicable to achieve organization goals and objectives. LÄS MER