Sökning: "GRI"

Visar resultat 1 - 5 av 400 uppsatser innehållade ordet GRI.

 1. 1. Is Investing in Sustainability Financially Rewarding? A Quantitative Study of Public Real Estate Firms in the EU

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sonia Aissaoui; Louise Gustafsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Real Estate; Sustainability; Financial rewards; benefits; costs; ROA; ROE; ESG;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Skatt som en hållbarhetsfråga : En studie om den upplevda användbarheten av ökad transparens kring skatt i hållbarhetsrapporten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elisa Karlberg; Molly Liedström; [2021]
  Nyckelord :Tax; sustainability report; transparency; usefulness; Skatt; hållbarhetsrapport; transparens; användbarhet;

  Sammanfattning : Att upprätta en hållbarhetsrapport är det idag många bolag som gör, dels på grund av lagstiftning (Direktiv 2014/95/EU), dels för att det efterfrågas av bolagens intressenter (Hadjipetri Glantz, 2020). Genom hållbarhetsrapporter kan bolagen redogöra för sitt ansvar gällande miljömässiga-, sociala- och ekonomiska aspekter. LÄS MER

 3. 3. Hur har transparensen i företagens hållbarhetsredovisning utvecklats genom nytt lagkrav? : En komparativ studie av företag i två olika branscher.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexandra Pettersson; Linnea Ylipää; Albert Åhs; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Hållbar utveckling; Transparens; CSR; GRI;

  Sammanfattning : Inledning: Efter ett EU-direktiv infördes under år 2017 en ny lag som innebär att företag som uppfyller vissa krav måste hållbarhetsredovisa. I EU-direktivet nämns transparens som en viktig faktor. LÄS MER

 4. 4. Shedding Light on Sustainable Shipping: Examining Content and Motivations for Sustainability Reporting along the Shipping Value Chain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Christian Andrew Bakken; [2021]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Shipping; Value Chain Analysis; Stakeholders; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sustainability reporting is the primary way corporate sustainability data is disseminated to stakeholders and the wider public. While sustainability reporting is growing, certain industries still lag, such as shipping. LÄS MER

 5. 5. Jämställd styrelse – hållbart fokus? : En studie om sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och kvaliteten på hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Andersson; Julia Nylöf; [2021]
  Nyckelord :Critical Mass; CSR; hållbarhetsrapport; kvinnliga styrelseledamöter; redovisningskvalitet; styrelsesammansättning;

  Sammanfattning : Parallellt med ökade klimatförändringar har även intresset för hållbarhet ökat vilket ställer krav på hur företag rapporterar om detta. Tidigare forskning från utlandet visar att kvinnor har en positiv påverkan på rapporteringen. LÄS MER