Sökning: "GRI"

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade ordet GRI.

 1. 1. Determinanter bakom anställda och lokalsamhällens grad av inflytande i onoterade svenska bolags hållbarhetsupplysningar: En kvantitativ studie om onoterade svenska bolags intressentupplysningar i en reglerad och frivillig rapporteringskontext mellan år 2018-2021

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Emil Vik; Filip Malmberg; [2023-08-10]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Intressentupplysningar; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; GRI; Anställda; Lokalsamhällen; CSR; CSRD; Årsredovisningslagen;

  Sammanfattning : Bakgrund & problematisering: Hållbarhetsrapportering har länge varit ett omdiskuterat område med stor variation mellan reglerad och frivillig rapportering, vilket har medfört en försämrad jämförbarhet mellan bolag. Forskning kring hållbarhetsrapportering i noterade bolag har fångat upp ett flertal samband men det råder en avsaknad av forskning kring onoterade bolag. LÄS MER

 2. 2. Analysing the development of materiality disclosures in sustainability reporting within the Swedish construction sector during the last decade

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nalika Sandamali; Sawani Pavithrani; [2023-07-03]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Global Reporting Initiatives; Materiality; Materiality Assessment; Institutional Theory;

  Sammanfattning : This study examines the disclosure of materiality assessments in sustainability reports of prominent Swedish construction firms, aiming to explore the extent to which companies adhered to GRI guidelines and whether there were any discernible shifts in disclosure practices from 2012 to 2021. We have used content analysis to gather data and analyse it through scoring. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapporten: Tillräcklig eller bristfällig? : En kvalitativ studie om hållbarhetsrapportens tillräcklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Julia Karlsson; Moa Johnsson; [2023]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Global Reporting Initiative GRI ; Corporate Social Responsibility CSR ; Triple Bottom Line TBL ; Årsredovisningslag ÅRL ; Legitimitetsteorin; Intressentteorin.;

  Sammanfattning : Thinking sustainably is becoming increasingly important among companies. Today, there are demands from both stakeholders and the law to conduct sustainable operations. Companies have a social and ethical responsibility to achieve competitive advantage and a good corporate reputation. LÄS MER

 4. 4. Balanserad hållbarhetsredovisning : En studie om hur skogsindustrier balanserar positiv och negativ hållbarhetsinformation

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Axel Mörk; Nils Cider; [2023]
  Nyckelord :TBL; GRI; Legitimitetsstrategier; Skogsindustri; Balans;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur nordiska skogsindustrier för verksamhetsåret 2021 redovisar hållbarhetsinformation i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Skogsindustrins hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisningar är högaktuellt och genomgår en stor förändring, där GRI kan vara ett hjälpande verktyg för harmonisering. LÄS MER

 5. 5. Byggbranschen vs. Vård- och omsorgsbranschen: “Kommer någon vinna jämställdhetsracet?” : En studie om hur jämställdhet presenteras i års- och hållbarhetsrapporter inom en kvinnodominerad och en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Meijer; Anna Rossbrei; [2023]
  Nyckelord :2030 Agenda; Equality; female-dominated industry; gender; GRI; male-dominated industry; sustainability report; sustainability reporting; Agenda 2030; GRI; genus; hållbarhetsrapport; hållbarhetsrapportering; jämställdhet; kvinnodominerad bransch; mansdominerad bransch;

  Sammanfattning : Bakgrund: Jämställdhet definieras av Jämställdhetsmyndigheten (2022) som att “...kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter”. LÄS MER