Sökning: "GRI"

Visar resultat 1 - 5 av 462 uppsatser innehållade ordet GRI.

 1. 1. Extern granskning av hållbarhetsrapporter : Rapporterande företag och revisorers syn på vad företag kan uppnå genom en granskning och vilka svårigheter som finns

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Ketema; Frida Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; extern granskning; legitimitetsteori; intressentteori; årsredovisningslagen; GRI;

  Sammanfattning : Granskning av hållbarhetsrapporter är inte ett lagkrav, ändå anlitar många av de största företagen tredjepartsgranskare. Syftet med studien är att analysera vad svenska företag kan uppnå genom en extern granskning av deras hållbarhetsrapporter. LÄS MER

 2. 2. Sustainability Report in the context of pandemic from legitimacy theory and stakeholder theory perspective - A case study of Nordic Region Pharmaceutical companies

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oloruntobiloba Idowu-Aire; Nanxi Li; [2022]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; pharmaceutical industry; nonfinancial information disclosure; stakeholder theory; legitimacy theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to determine how a company uses sustainability reporting to engage its stakeholders, with a view toward analysing legitimacy theory and stakeholder theory. Sustainability disclosure is a key source for determining whether a stakeholder will keep a relationship with a company. LÄS MER

 3. 3. Företags kommunikation av hållbarhetsrapporter : en intervjustudie om hur svenska företag upprättar hållbarhetsrapporter och hur de kommunicerar sina hållbarhetsarbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Holmeros; Ida Andersson; Matilda Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability work; Sustainability reports; CSR; GRI; Stakeholder; Stakeholder dialogue; Materiality analysis Signal theory; Hållbarhetsarbete; Hållbarhetsrapporter; CSR; GRI; Intressenter; Intressentdialog; Väsentlighetsanalys Signalteori;

  Sammanfattning : Hållbarhetsrapporter används av företag som ett verktyg för att kommunicera ut arbete kring socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhetsarbete till interna och externa intressenter (Tewari & Dave 2012). Enligt en enkätstudie gjord mellan 2019 och 2020 av KPMG (2020) använder 96 procent av de 250 största företagen i världen någon form av hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning i gruvbranschen : En kvalitativ studie om gruvbolags hållbarhetsredovisning i samband med en skandal

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Betsabe Perez Cancino; Iman Hussein; [2022]
  Nyckelord :Sustainability report; sustainability reporting; strategies; GRI; mining industry; scandals; corporate crisis; Hållbarhetsrapport; hållbarhetsredovisning; strategier; GRI; gruvbranschen; skandaler; företagskriser;

  Sammanfattning : Background  Previous studies show a high level of uncertainty in the mining industry. Stakeholders require transparent sustainability reports from mining companies due to the high risk of accidents. In recent years, several failures causing disastrous consequences have occured in the industry. LÄS MER

 5. 5. HÅLLBARHETSREDOVISNING & GRI : En diskursanalys om hur företag väljer att kommunicera med hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Holm Charlotte; Erika Johansson Lavrell; Madeleine Stenlund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Hållbar utveckling, CSR, GRI Forskningsfrågor: 1. Hur använder företagen hållbarhetsrapporten för att kommunicera sinhållbarhet och vilka variationer förkommer?2. LÄS MER