Sökning: "GSD"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet GSD.

 1. 1. Exploring Challenges in Global Software Development

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Eun Young Cho; [2023-08-03]
  Nyckelord :GSD; communication; collaboration; challenges; mitigation strategies; distributed;

  Sammanfattning : Global Software Development (GSD) is a growing trend in the field of software engineering. However, despite its numerous benefits, GSD often encounters challenges in collaboration, leading to compromised product quality. LÄS MER

 2. 2. Hona eller hane? En inblick i olika könsbestämningssystem hos vertebrater : Samt hur det kan tillämpas i biologiundervisningen på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Erica Kristensson; Makarios Youssif; [2023]
  Nyckelord :: Sex determination; Vertebrates; Genetic sex determination; GSD; Environmental sex determination; ESD; Biology education; Könsbestämningssystem; Vertebrater; Genetisk könsbestämning; GSD; Miljöbetingad könsbestämning; ESD; Biologiundervisning;

  Sammanfattning : Könsbestämning hos vertebrater är ett komplext område som har intresserat forskare under en lång tid, trots detta är det i dagens forskningsläge inte helt självklart vad det är som avgör kön. Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera och sammanställa kunskap om avgörande könsbestämningsmekanismer utifrån det aktuella forskningsläget. LÄS MER

 3. 3. Impact of task allocation challenges in Global Software Development

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Aditya Konada; [2023]
  Nyckelord :Global software development; Global software engineering; distributed software development; task allocation challenges; Mitigation strategies; systematic literature review; Survey.;

  Sammanfattning : Context and Background: Global Software Development involves teams located in different geographical locations, time zones, and cultural contexts working together to accomplish a shared goal or complete a software project. These projects, which are conducted by teams in different locations, have been found to be more risky and challenging than those with teams in the same location. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av diagnos och behandling vid livmoderhalscancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofie Isaksson; Sofie Renlund; [2022]
  Nyckelord :Livmoderhalscancer; upplevelse; diagnos; behandling; innehållsanalys; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste cancersjukdomen i Sverige. En livmoderhalscancer-diagnos kan innebära en rad känslor och upplevelser. Sjuksköterskans roll är att ge personcentrerad vård, som leder till delaktighet och större upplevd hälsa. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsundersökning av de globala höjdmodellerna Copernicus GLO-30 DEM och FABDEM över tre områden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Jennifer Jakobsson; Louise Stolpe; [2022]
  Nyckelord :Digital elevation model; Copernicus GLO-30 DEM; Laserdata NH; FABDEM; GSD-Höjddata Grid 2 ; InSAR; Digital höjdmodell; Copernicus GLO-30 DEM; Laserdata NH; FABDEM; GSD-Höjddata Grid 2 ; InSAR;

  Sammanfattning : Höjddata är fundamentala inom en mängd applikationer. Genom att skapa en digital höjdmodell (DEM), d.v.s. LÄS MER