Sökning: "GSM teknik"

Visar resultat 16 - 20 av 35 uppsatser innehållade orden GSM teknik.

 1. 16. Gis och realtids-GPS på renar : renens habitatanvändning i brukad skog - två vintersäsonger i Vilhlemina Norra Sameby

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Mattias Larsson; [2008]
  Nyckelord :beståndsregister; fjärranalys; habitatval; GIS; positionsdata; ren; renbruksplan; vegetationskartor;

  Sammanfattning : This study is commissioned by the Swedish University of Agricultural Science (SLU - Department of Forest Resource Management) in coorporation with Sveaskog and Vilhelmina Norra Sami reindeer herding community. The purpose of this study is to analyse movement patterns and habitat use of reindeers during two winter seasons (2005/2006 and 2006/2007) in areas affected by forestry activities such as clearcutting. LÄS MER

 2. 17. School bus routing and scheduling using GIS

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Mohammed Abdul Khader Nayati; [2008]
  Nyckelord :GIS; GPS; GSM; School bus routing; ArcGIS Network Analyst;

  Sammanfattning : School bus routing and scheduling are among the major problems because school bus transportation needs to be safe, reliable and efficient. Hence, the research question for this thesis is to answer how to transport students in the safest, most economical and convenient manner. LÄS MER

 3. 18. Voice over IP over GPRS

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Homayoun Derakhshanno; [2008]
  Nyckelord :VoIP; GSM; GPRS; WLAN; handoff; delay; synchronization;

  Sammanfattning : The Voice over IP (VoIP) technology has become prevalent today due to its lower cost than traditional telephony and its ability to support new value-added services. Additionally, the increasing availability of wireless internet access has led to research studies examining the combination of wireless network access with voice over IP. LÄS MER

 4. 19. Receiver Performance Simulation : System Verification for GSM Receiver

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö; Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Shuai Yuan; Marc Antony Haddad; [2007]
  Nyckelord :Receiver; GSM; Verification; Simulation;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to build and then optimize a simulation environment for the GSM / EDGE / WCDMA receiver in the RF Asics.The system generally consists of two blocks: an Agilent Advanced Design System (ADS) controlled system core and Simulation Environment System for Verification and Design (SEVED). LÄS MER

 5. 20. Positionering i GSM-nätverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Patrik Persson; [2007]
  Nyckelord :positionering; GSM; J2EE; JCA; MPS; MLP; CGI-TA;

  Sammanfattning : Merparten av de kommersiella system för mobilkommunikation som finns och byggs i världen idag bygger fortfarande på GSM, antalet abbonnenter är över 2 miljarder. För att utöka funktionaliteten med mobila terminaler har det forskats på att införa positionering i GSM-nätverk. LÄS MER