Sökning: "GSM teknik"

Visar resultat 21 - 25 av 35 uppsatser innehållade orden GSM teknik.

 1. 21. Design of an Ultra Wideband Radio Front-End for Multi-band Communications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :José Luis Alcaraz González; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Application of multiband systems with a variety of frequency band combinations is accelerating since the communication capacity is increasing and new functions like GPS or Bluetooth are being added. It is expected, therefore, that all the handsets will probably become compatible with multibands in the near future. LÄS MER

 2. 22. UWB Measurement Techniques and RF Coexistence in a Mobile Handset

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Erik Holmgren; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are two typical interference problems in a multi-radio platform, i.e. blocking due to the saturation of the front end of a receiver by the high power radiation from another transmitter, and desensitization of the receiver by the in-band noise generated by the other transmitter. The UWB device is not an exception. LÄS MER

 3. 23. Trådlös överföring av styr- och mätsignaler i industrimiljö

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Mats Johansson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka tekniker för trådlös överföring av¨styr- och mätsignaler som finns på marknaden och vilka av dessa som är lämpliga att användas i industrimiljö. Rapporten belyser även vilka möjligheter som finns med trådlös överföring samt vilka problem och osäkerheter som är förknippade med den trådlösa tekniken. LÄS MER

 4. 24. 3G-branschen i Sverige ~ Kan 3 vinna?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marc Lundwall; Jacob Gauffin; [2005]
  Nyckelord :3G; mobiltelefonibranschen; branschanalys; RBV; innovatonsteori; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: I uppsatsen undersöks vilka möjligheter och hot mobiltelefonibranschen i Sverige står inför när 3G-teknikens införs. Vidare undersöks hur en nätaktör som Hi 3G Access AB kan vinna varaktiga konkurrensfördelar på denna marknad. LÄS MER

 5. 25. Paper dimensional stability in sheet-fed offset printing : Papperets dimensionsstabilitet i en arkoffsetpress

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknik

  Författare :Malin Strömberg; [2005]
  Nyckelord :Dimensionsstabilitet; Fan out; Misspass; Luchs; Lynx; Lynxmärken;

  Sammanfattning : In offset printing, dampening solution is used to create a good balance in the process. If too much water is transferred to the paper, the sheet can change its size between the printing units, due to water absorption, and cause a problem with the colour register. This phenomenon is usually referred to as fanout. LÄS MER