Sökning: "GSTT1"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet GSTT1.

  1. 1. Epidemiologisk fall-kontroll studie av reumatoid artrit : betydelsen av genotyp och omgivningsfaktorer

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologiTekniska högskolan

    Författare :Jakob Svensson; [2004]
    Nyckelord :Fc-gamma-RII; genotyp; GSTT1; GSTM1; ledgångsreumatism; miljöfaktorer; reumatoid artrit; Keywords: Fc-gamma-RII; genotyp; GSTT1; GSTM1; ledgångsreumatism; miljöfaktorer; reumatoid artrit;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att studera effekterna av några miljöfaktorer och genetiskt predisponerande faktorer för reumatoid artrit (RA). RA är en inflammatorisk sjukdom där immunsystemet bryter ner kroppsegen vävnad. En signifikant ökad risk för RA påvisades vid exponering för spannmålsdamm och rökning. LÄS MER