Sökning: "GUCH"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet GUCH.

 1. 1. Självskattad livskvalitet hos vuxna personer med medfödda hjärtmissbildningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jennie Dahlin; Thijs Van Munster; [2019]
  Nyckelord :GUCH; KASAM; Livskvalitet; Medfödda hjärtfel; Subjektiv hälsa; Vuxna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att leva med medfött hjärtfel : -en integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Seilitz; Joel Thorén; Emelie Zachrisson; [2014]
  Nyckelord :GUCH; medfött hjärtfel; upplevelse; vuxna; integrativ litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige föds cirka 800 barn med hjärtfel varje år. Framstegen inom barnkardiologi och kirurgi har resulterat i att fler uppnår vuxen ålder än tidigare. Detta medför en växande patientgrupp, så kallade grown- up congenital heart disease (GUCH) patienter. LÄS MER