Sökning: "GY11 – Idrott och Hälsa 1"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden GY11 – Idrott och Hälsa 1.

 1. 1. Idrottslärares uppfattningar av GY11 - Tydlighet och likvärdighet i kunskapskraven för Idrott och hälsa 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christian Bauer; [2013]
  Nyckelord :betyg; gymnasiereform; GY11; idrottslärare; kunskapskrav; likvärdighet; samarbete; tidsbrist; tydlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att utforska idrottslärares uppfattningar kring GY11:s kunskapskrav för kursen Idrott och hälsa 1. Det är kunskapskravens tydlighet och dess potential för likvärdig bedömning och betygssättning som undersöks. LÄS MER

 2. 2. "En tillbakagång" - ett misslyckande eller ett steg närmre en tydligare identitet? Gymnasielärare i idrott och hälsa om implementeringen av GY11 och om synen på ämnets syfte och innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Carlsson; Tina Nilsson; [2011]
  Nyckelord :implementering; idrott och hälsa; GY11; identitetsproblematik;

  Sammanfattning : I den här studien har den för året aktuella implementeringen av GY11 behandlats. Utgångspunkten var den problematik som funnits inom ämnet idrott och hälsa sedan reformen 1994, då flera studier visat på en ofullbordad implementering av Lpf94 vilket bland annat lett till ett otydligt idrottsämne med identitetskris. LÄS MER