Sökning: "Gabi Morad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gabi Morad.

 1. 1. Hur framställs livsstil i ämnet idrott och hälsa? : -en belysning av läromedel i idrott och hälsa för gymnasium.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Christian Scharf; Gabi Morad; [2014]
  Nyckelord :livsstil; levnadsvanor; hälsa; ohälsa; prestation.;

  Sammanfattning : Denna studie avser att belysa hur livsstil framställs i läromedel för ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå. Studiens syfte formuleras som hur framställs livsstil i läromedel för ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå och hur kan detta innehåll utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv förstås i relation till skolans övergripande mål som uttrycks i läroplanen Gy-11. LÄS MER

 2. 2. Vikten av brottsföre-byggande arbete : En undersökning i Halmstads kommun gällande brottsförebyggandearbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Gabi Morad; Mikael Nastic; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER