Sökning: "Gabriel Falk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gabriel Falk.

 1. 1. Att nå målkongruens inom detaljhandeln : En tvåfallstudie om hur organisationer med hög personalomsättning använder sig av incitamentsprogram för att nå målkongruens

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oscar Falk; Gabriel Svallingson; [2018]
  Nyckelord :Incentive plans; goal congruence; personal turnover; retail; Incitamentsprogram; målkongruens; personalomsättning; detaljhandel;

  Sammanfattning : En organisation existerar för att individer ska samverka för att uppnå ett gemensamt mål. I tider med hög personalomsättning är det en utmaning för många organisationer att nå målkongruens och syftet med denna studie är att undersöka hur företag arbetar för att uppnå målkongruens i takt med ökad personalomsättning med hjälp av incitamentsprogram. LÄS MER

 2. 2. Current Development of the Concept of Genocide in the Jurisprudence of the Ad Hoc Tribunals and Its Possible Further Impact on the Practice of the International Criminal Court

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Iryna Marchuk; [2008]
  Nyckelord :International Human Rights Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Though the practice of genocide traces its roots back to the atrocities committed in the ancient times, however, the international community has shown its reluctance to acknowledge the existence of that horrific crime. The impunity for the Armenian genocide perpetrated by the Young Turks of Ottoman Empire in 1915 had a significant impact on Adolf Hitler who referred to the Ottoman killings of Armenians in his political speeches justifying Nazi's brutal policy. LÄS MER