Sökning: "Gabriel Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Gabriel Johansson.

 1. 1. Navigating Large-Scale Plasmid DNA Purification : A Recommendation of Current and Future Downstream Purification Solutions

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Matilda Eriksson; Alva Wells; Maria Frey; Lisa Johansson; Gabriel Pettersson; David Sjöberg; [2023]
  Nyckelord :Plasmid purification; pDNA; large-scale chromatography;

  Sammanfattning : Previous small-scale methods for plasmid DNA (pDNA) purification fail to meet theindustry’s demand for sufficient quantities. Greater volumes of bacterial lysates are a consequence of larger volumetric fermentations and traditional large-scale down-stream purification processes have some disadvantages and limitations. LÄS MER

 2. 2. Alkoholmissbrukets påverkan på anhörigas hälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Albert Lindemalm; Gabriel Bermudez Johansson; [2023]
  Nyckelord :Alcoholism; Alcohol use disorder; Family Health; Caregiver burden; Family focused care; Alkoholism; Alkoholmissbruk; Anhörigas hälsa; Anhörigbörda; Familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Alkoholmissbruk är en av de främsta bestämningsfaktorerna för hälsa i världen. Globalt uppskattas 280 miljoner personer ha ett alkoholmissbruk och i Sverige antas antalet vara 350 000 personer. LÄS MER

 3. 3. Lagstadgad hållbarhetsrapportering: : Vilken förändring har skett i företagens redovisning efterinförandet av lagstadgad hållbarhetsrapportering?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Gabriel Dunberg; Alinde Johansson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability Report; Signaling Theory; Legitimacy Theory; Voluntary accounting; Annual Accounts Act; Hållbarhetsredovisning; Signaleringsteorin; Legitimitetsteorin; Frivillig redovisning; Årsredovisningslagen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Lagstadgad hållbarhetsrapportering: Vilken förändring har skett i företagens redovisning efterinförandet av lagstadgad hållbarhetsrapportering?  Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi Författare: Alinde Johansson och Gabriel Dunberg Handledare: Annika Lake Datum: 2022 - Januari Syfte: Syftet med denna studie är att analysera förändringarna i företags hållbarhetsrapporter föreoch efter införande av lagstadgad hållbarhetsrapportering (lag SFS 2016:947). Metod: Studien använder sig av en kvantitativ forskningsmetod där datainsamling har skettgenom en innehållsanalys av företags hållbarhetsrapporter. LÄS MER

 4. 4. Exploring the possibilities for MaaS in the everyday mobility - A qualitative study of pilot projects in different phases

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gabriel Bredstenslien Johansson; [2021-07-07]
  Nyckelord :Mobility as a Service; MaaS; Business modelling; Business model design; Business model development; Business model innovation;

  Sammanfattning : The objective of this research is to identify how MaaS solutions can be designed to have a greater impact on everyday mobility. This research contributes by identifying existing barriers for present projects in all of their phases as well as expressing possible solutions moving beyond them, based on state-of-art business model theory. LÄS MER

 5. 5. The Danish Model - A Study Investigating the Effect of the Flexicurity System on Unemployment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; Gabriel Bladh; [2021]
  Nyckelord :Flexicurity; Unemployment; Denmark; Synthetic Control Method; Business and Economics;

  Sammanfattning : The main objective of this paper is to assess the impact of the flexicurity system, which was implemented in Denmark in 1994, on unemployment. The Synthetic Control Method (SCM) is used to construct a counterfactual scenario of what the situation would have been like in Denmark in the absence of the flexicurity reform. LÄS MER