Sökning: "Gabriel Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Gabriel Larsson.

 1. 1. EVALUATION OF MEASUREMENT METHODS FOR DETERMINING INDIVIDUAL MOVEMENT IN CROWDS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Gabriel Larsson; Jesper Friholm; [2019]
  Nyckelord :Inter person distance; contact distance; step length; stride length; eye tracking; crowd movement; motion capture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the mid-20th century, investigations of parameters that affect crowd movement have mainly been performed via video analysis. However, modern alternatives have been used to investigate how a person moves, but only with one person at a time. LÄS MER

 2. 2. Source Localization by Inverse Diffusion and Convex Optimization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Gabriel Bengtsson; Jesper Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med rapporten har varit att att lokalisera källor till en emitterad substans med hjälp av en algoritm för inversdiffusion. Denna algoritm har gett lyckade resultat när den applicerats för biologisk detektering av celler och det har vidare föreslagits att körtiden skulle kunna reduceras avsevärt om algoritmen implementeras som en beräkningsgraf. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Vasamuseet i Stockholm

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lotta Alm; Ida Roslund; Gabriel Larsson; Emma Lindh; [2018]
  Nyckelord :Museum; Vasamuseet; Fire safety evaluation; Critical values; Fire simulation; FDS; Evacuation simulation; Pathfinder; Evacuation; @RISK; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to evaluate the fire safety at Vasamuseet on Djurgården in Stockholm. The museum has twelve floors and consists of the ship hall including large and small exhibitions, a restaurant, a gift shop, and areas for staff. In this report, the focus is the ship hall expanding from the 2nd floor to the 7th floor. LÄS MER

 4. 4. Mångfald och humankapital inom bolagsstyrelser och hur det påverkar den finansiella prestationen betingat av socialt kapital : en studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Andreas Larsson; Gabriel Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Socialt kapital; humankapital; åldersmångfald; könsmångfald; etnisk mångfald; finansiell prestation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning fokuserar mycket på könsaspekten inom bolagsstyrelser och det finns mycket litteratur skrivet inom det ämnet. Men omfattningen av forskning på andra aspekter såsom etnisk mångfald och humankapital i samma kontext är mindre. LÄS MER

 5. 5. Släktforskning på nätet : Onlinetjänsters påverkan på släktforskares informationsbeteende

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Gabriel Larsson; [2014]
  Nyckelord :Genealogy; Information behaviour; Online information services; Archives; Släktforskning; informationsbeteende; datorbaserad informationssökning; arkivvetenskap;

  Sammanfattning : With the technological development of the last decades, an increasing number of genealogists are carrying out their research online. The purpose of this master’s thesis is to examine how and why genealogists' information behavior has been influenced by the use of online services for genealogy. LÄS MER