Sökning: "Gabriel Lindgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gabriel Lindgren.

 1. 1. På rätt plats vid fel tidpunkt? En teoriprövande fallstudie av misslyckandet av Kofi Annans fredsplan i Syrien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Mackie; Gabriel Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Ripeness Theory; Zartman; Kofi Annan; Syria; mediation; peace plan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kofi Annans six-point peace plan in 2012 was thought to resolve the ongoing conflict in Syria, which at thas time was on the verge of civil war. Initially the outcome of the peace plan was thought to be positive, only to result in an escalation of military violence leaving Kofi Annan and his peace plan departing Syria without a successful outcome. LÄS MER

 2. 2. Indusfloden – en källa till samarbete: En studie om Indus Waters Treatys överlevnad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Lindgren; Gabriel Lindén; [2012]
  Nyckelord :Indus Waters Treaty; IWT; Indien; Pakistan; samarbete; defensiv realism; funktionalism; vatten; flod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras avtalet Indus Waters Treaty (IWT), ett samarbetsavtal mellan Indien och Pakistan om delning av Indusflodens vatten. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur avtalet kommit att överleva mer än 50 år trots ländernas mycket känsliga politiska relation. LÄS MER