Sökning: "Gabriel Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Gabriel Pettersson.

 1. 1. Från vagga till häkte. En systematisk litteraturstudie kring föräldraskapets påverkan på ungas brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Begard Sulaiman; Gabriel Pettersson; [2021-05-31]
  Nyckelord :criminal; criminality; Delinquen*; sociala band; socialt kapital; felony; youth; teen*; adolescents; urban youth; offender; Norden; Scandinavia; Swed*; Norw*; Finland; Denmark; Iceland*;

  Sammanfattning : Background: In the current scientific landscape within systematic reviews concerning theeffects of parental factors on juvenile delinquency there is a noticeable bias towards studiesthat have been performed in a North American context.Aim: Compiling the research regarding parental factors' influence on youth in a Nordiccontext. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av palliativ vård vid lungcancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Filip Persson; Måns Persson; Gabriel Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Patients; experiences; lung cancer; palliative care; qualitative; Erfarenheter; kvalitativ; lungcancer; palliativ vård; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer är den cancerform nationellt och internationellt som orsakar flest dödsfall. Den låga överlevnadsgraden innebär att patienter med lungcancer vanligtvis har behov av palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. Hur energi fotavtryck kan förmedlas genom interaktion i augmented reality

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Pettersson; Gabriel Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; HCI; Research through design; Exhibitions; Homo colossus; Energy footprint; ;

  Sammanfattning : Global uppvärmning är ett av nutidens största hot mot mänskligheten. Idag syftar många projekt och initiativ till att minska utsläppen av CO2, bland annat genom att inspirera människor till att minska sina individuella utsläpp. LÄS MER

 4. 4. Köpta samples vs. egna inspelningar : en jämförelseanalys av produktionstekniker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Gabriel Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i förvaltningsberättelser : Hur större svenska aktiebolag kommunicerar i sina förvaltningsberättelser åren innan en konkurs

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Tobias Backman; Theo Henningsson; Gabriel Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER