Sökning: "Gabriel Söderberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Gabriel Söderberg.

 1. 1. Malthus och modernitet : En studie av befolkningsteori och det moderna samhällsprojektet

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Gabriel Söderberg; [2007]
  Nyckelord :Mathus; befolkningsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Alternativ modernitet? : Per Jönsson Rösiö, Karl-Erik Forsslund och drömmen om en naturenlig samhällsordning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Gabriel Söderberg; [2007]
  Nyckelord :idéhistoria; utopi; modernitet; agrarsamhället; industrialisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jordbruk kontra industri : jordbruksregleringar ur marknadsstrukturmässigt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Gabriel Söderberg; [2007]
  Nyckelord :jordbruk; Sverige; Schumpeter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Predicting Currency Crises - possible or impossible?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Söderberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is an assessment of the possibility to predict currency crises. Different methods are explored. A discrete-choice model is estimated with an underlying intuition that is far more simple than traditional estimations of this kind. LÄS MER