Sökning: "Gabriel Stråhlman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriel Stråhlman.

  1. 1. Gudomlig enkelhet : en inte så enkel gudssyn

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Gabriel Stråhlman; [2022]
    Nyckelord :gudomlig enkelhet; abstrakta objekt; tidlöshet; aseitet; suveränitet; Dolezal; Plantinga; teism;

    Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka huruvida läran om gudomlig enkelhet, som säger att Gud är absolut enkel utan någon form av distinktion, är den mest giltiga och rimliga gudssynen i förhållande till kristen teism, som säger att Gud existerar nödvändigt, är maximalt fullkomlig och en yttersta orsak till all skapad existens. Detta görs genom att analysera ett argument för läran om gudomlig enkelhet som det presenterats av James E. LÄS MER