Sökning: "Gabriela Badea"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriela Badea.

  1. 1. Webbplatsutveckling : En ny webbplats för Noroffice

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Fredrik Blom; Gabriela Badea; [2012]
    Nyckelord :Webbplatsutveckling;

    Sammanfattning : .... LÄS MER