Sökning: "Gabriela Ileana Putnik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriela Ileana Putnik.

  1. 1. Rehabilitering efter höftfrakturer

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Gabriela Ileana Putnik; Malin Qviller; [2008]
    Nyckelord :höftfraktur; omvårdnadsåtgärder; rehabilitering;

    Sammanfattning : Höftfrakturer är ett stort hälsoproblem i Sverige. Många patienter har svårigheter att återfå sin tidigare funktionsnivå efter en höftfraktur. Syftet med denna studie var att undersöka vad som påverkar höftfrakturpatienters möjligheter att återfå tidigare funktionsnivå. LÄS MER