Sökning: "Gabriela Young"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gabriela Young.

 1. 1. Generation Y : En studie om vad som motiverar yngre medarbetare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alico Abdulreda; Gabriela Giba; [2017]
  Nyckelord :Generation Y; Millennials; Leadership; Motivation; Generation differences; Generation Y; Millennials; ledarskap; motivation; generationsskillnader;

  Sammanfattning : De senaste 30 åren har tekniken gjort allt större framsteg vilket har lett till att människan idag är mer beroende av den. Människor från de äldre generationerna måste lära sig hur den nya tekniken fungerar medan den yngre generationen inte behöver lika lång lärotid för att förstå den i och med att de är uppväxta med den nya tekniken. LÄS MER

 2. 2. Dermatofytos hos marsvin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Gabriela Ramer; [2015]
  Nyckelord :marsvin; dermatofytos; dermatomykos; ringorm; Arthroderma benhamiae; Trichophyton; guinea pig; dermatophytosis; dermatomycosis; ringworm; Trichophyton mentagrophytes;

  Sammanfattning : Dermatofyter är fungi som finns i hela världen och orsakar dermatofytos (även kallad ringorm/tinea) hos både människor och djur. De angriper bland annat hår, hud och klor, då de använder sig av keratin som näringskälla. LÄS MER