Sökning: "Gabriella Östlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriella Östlund.

  1. 1. Att vara mellanchef inom privat äldreomsorg : En komplex balansgång mellan vinstintresse, omvårdnadsetik och kvalitetskrav

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Daniella Olsson; Gabriella Östlund; [2019]
    Nyckelord :middle manager; private elderly care; leadership; profit interest; nursing ethics; quality requirements.;

    Sammanfattning : The iam with this study was to obtain an understanding of how middle managers in private elderly care experience their leadership and its inclusive requirements. The study has also investigate how middle managers in the private elderly care take into account the company’s profit interest in relation to nursing ethics and quality requirements. LÄS MER