Sökning: "Gabriella Apelthun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gabriella Apelthun.

 1. 1. Composition and processability of milk from older cows : a pilot study on milk quality differences between young and old cows

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Gabriella Apelthun; [2020]
  Nyckelord :Raw milk quality; lactation number; gel firmness; rennet coagulation time; Swedish Holstein; Swedish Red;

  Sammanfattning : Most Swedish dairy cow’s life expectancy is five years, which is 2.5 lactations. The most common reason for dairy cows being culled are e.g. LÄS MER

 2. 2. Proteinbaserat material för livsmedelsförpackningar : med fokus på mjölkproteiner

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Gabriella Apelthun; [2018]
  Nyckelord :Protein; whey; casein; edible films; food packaging; material;

  Sammanfattning : Livsmedelsförpackningar är ett område som har stor utvecklingspotential eftersom både konsumtionen och produktionen av plast har ökat sedan 50-talet. Trots att vi vet att konventionella plastmaterial framställs av råmaterialet petroleum, en icke förnybar och uttömbar källa. Förpackningsindustrin står för den största andelen plast. LÄS MER