Sökning: "Gabriella Gran"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gabriella Gran.

 1. 1. Hel genom associationsstudie av densitet hos gran : Tre funna QTL som kontrollerar densiteten hos ung vårved

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Gabriella Seger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vårdandet vid utskrivning : En systematisk litteraturstudie utifrån patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gabriella Gran; Robin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Systematic literature review; Patient; Experiences; Holistic view; Systematisk litteraturstudie; Patient; Upplevelser; Helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utskrivningen från slutenvården till hemmet är ett sårbart moment för patienter som övergår mellan två olika miljöer. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever utskrivningen som otydlig. Sjuksköterskor ser inte alltid utskrivningen som ett vårdande tillfälle eller upplever att det inte finns möjlighet att vårda. LÄS MER