Sökning: "Gabriella Helldin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gabriella Helldin.

 1. 1. Patienters upplevelser av att inte kunna kommunicera verbalt vid mekanisk ventilation – En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Gabriella Helldin; Olivia Otter; [2021-05-10]
  Nyckelord :upplevelser; mekanisk ventilation; icke-verbal kommunikation; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behandling med mekanisk ventilation förekommer ofta inom intensivvården och kan vara livräddande. Vanligt är att patienterna vid behandlingen har någon form av sedering för att göra situationen mer bekväm. LÄS MER

 2. 2. Smärta ur ett genusperspektiv : Att få lov att gråta och att få lov att prioritera sig själv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gabriella Helldin; Cajsa Hjelm; [2018]
  Nyckelord :genus; kön; smärta; upplevelse; maskulinitet; femininitet; norm;

  Sammanfattning : Smärta är en subjektiv upplevelse som måste bedömas utifrån den enskilda individen men trots det bedöms smärta inte alltid individuellt. Det finns olika omotiverade skillnader mellan den vård som män och kvinnor erhåller. LÄS MER