Sökning: "Gabriella Jakobsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gabriella Jakobsson.

 1. 1. Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur : En kvantitativ undersökning av socialsekreterares kunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gabriella Jakobsson; Caroline Vidlund; [2014]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld mot husdjur; socialsekreterare; Uppsala län;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken kunskap och erfarenhet socialsekreterare i Uppsala län har gällande sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur, samt deras erfarenhet av att bevilja ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till våldsutsatta kvinnors husdjur. För att bäst belysa vår studies syfte och besvara våra frågeställningar valdes en kvantitativ ansats och en enkätundersökning genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Bara Bostäder

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Gabriella Jakobsson; Sophie Wehtje; [2014]
  Nyckelord :konstruerad naturlig; berättelse historia; scen kuliss; bostäder; Tyresö;

  Sammanfattning : Bara Bostäder Placerat mellan Bollmora flerbostadshus och den gamla landsvägen breder Tyresögymnasium ut sig. Vår ingång blir atr riva skolan, materialet ´kremeras´till tegelkross och sprids i en röd löparbana längs med den befintliga landsvägen, att tillåtas glömma för att senare minnas. LÄS MER